VEZOVI

   

FUNKCIJA VEZA je dvojaka - da fiksiraju skije za cipelu i da pri tom deluju preventivno od povređivanja skijaša.

Za izbor vezova je bitna telesna težina skijaša, znanje skijanja, anatomska konstrukcija, starost, pol... Dizajn vezova je u drugom planu.

 

Vezovi u prednjem delu fiksiraju skije za vrhove cipela. Otvaraju se na dejstvo spoljašnjih sila. Antifrikcione pločice na prednjem delu veza, smanjuju intezitet sile trenja izmađu đonova cipela i skija prilikom otvaranja veza.


Zadnj, petni, delovi vezova fiksiraju skije za pete cipela i otvaraju se na dejstvo spoljašnjih sila.

Ski vezove karakterišu sledeće osobine:

 

Da bi vezovi maksimalno postigli svoju funkcionalnost, moraju biti podešeni prema njihovom korisniku i fiksirani za skije prema uputstvu koje daje proizvođač vezova o njihovoj montaži i podešavanju. Najbolje je da to obavi ovlašćeni ski servis

Noviji tipovi vezova za iskusne skijaše imaju spojen prednji i zadnji deo veza kako bi se sprečilo dovatno izvijanje skije.


 


 


 

Tekst preuzet sa Foruma:
http://www.skijanje.co.yu/forum/showthread.php?t=629&page=3

Autor: STEKAN, Banja Luka

Na temu podešavanja vezova:

U aprilu 2005. godine je u Japanu održan 16. međunarodni simpozijum o povredama i sigurnosti u skijanju:
 http://www.ski-injury.com/lrn4.htm
Sledeći kongres će se održati od 6.-12. maja 2007 u Škotskoj. Između ostalog, za oko su mi zapele dvije informacije u vezi podešavanja skijaških vezova.

1. Od 2000-te godine Francuzi ne koriste ISO standard za podešavanje vezova, već su napravili svoju verziju (AFNOR standard), gdje su za žene i djecu predviđene niže vrijednosti podešavanja u odnosu na ISO tabelu. Kao posljedicu, statistika je pokazala osjetno smanjenje povreda koljena, a da pritom nije porastao broj povreda zbog "preranog" izbacivanja veza. Ako koga interesuje, evo jednog linka na AFNOR tabele: http://www.bernard-sport.be/FixationAfnor.html#tableau

2. Njemci su izvršili novo ispitivanje o podešavanju vezova u ski rentalima koji zadovoljavaju kriterije ISO standarda. Prethodno ispitivanje je obavljeno 1999 godine u Francuskoj, Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj i Italiji. Rezultati su tada bili šokantni. 71% vezova su bili pogrešno podešeni, 16% ispravno podešenih i 13% približno ispravno podešenih.
U nedavnom ispitivanju i dalje šokantni rezultati. 70% vezova je bilo neispravno podešeno. 66% dječijih vezova je imalo riskantno visoke vrijednosti podešavanja.

Mogu samo zamisliti kakva je situacija kod nas po ovom pitanju.
U ski servisu u Austriji sam vidio da i oni podešavaju vezove isključivo prema težini skijaša (najlakše je i nabrže). Dužina đona pancerice je izuzetno bitna. Npr. neko sa vezom podešenim na 8 sa đonom od 355mm ima 20% jače podešen vez nego neko sa istom vrijednosti podešavanja ali đonom dužine 295mm. Sila izbacivanja veza je ista, ali je moment 20% veći (sila x krak = moment).

Podešavanje vezova:
T
abela za podešavanje vezova prema širini tibije:
http://sport.freepage.de/cgi-bin/fee.../tibiatab.html

Rešenje za podešavanje vezova prema standardu ISO 11088:
http://theloginovs.wtr.ru/equipe/bidings/iso.htm
Tekst je na ruskom, ali vam nije potreban. Izaberite jednu od tri kategorije skijaškog umeća (plavi, crveni i crni skijaš), podesite visinu, težinu i dužinu đona i dobićete preporučenu vrednost podešavanja DIN skale.

U augustu 2005 standard ISO 11088 obnovljen, a najveća je novost u vezi podešavanja vezova za decu do 10 godina:
 
http://www.sportech.com/D/NORMEN/ISO11088.htm


LIFTERI 

Sa pojavom CARVING skija, sve češće se korristi i dodatna podloška za vez i cipele ( ploča, podizač ) ili kako ih još zovu LIFTERI.

Lifter (ploča) je opšti naziv za jednodelne ili dvodelne nosče koji stoje između skja i vezova. Povećanjem rastojanja između đona scipele i same skije povećava se krak sile na njenom rubu.
Proizvođači danas tvrde da su ploče neophodan dodatak Karving skijama koje imaju tu osobinu da je dovoljno nagnuti ih na rubove da napreve lep pravilan zaokret. Što je skija više nagnuta, radijus zaokretanja je manji.

Ploče se sada mogu sresti već ugrađene u same skije ili kao sastavni deo vezova.

 

Već se sreću kutijaste ploče od 40mm, koje kada se ugrade na skije za ekstremni karving, pružaju skijašu mogućnost da izvodi zaokrete koji su na granici ravnoteže.
Rekreativnim skijašima proizvođači preporučuju ploče od 10mm  koje ne umanjuju savitljivost skije.

 


NAZAD