SKI RUMUNIJA

Ostali ski centri bliži YU granici

Manji rumunski ski centi bliži jugoslovenskoj granici
koji mogu biti interesantni za jugoslovene skijaše su:

SEMENIC  STANA DE VALE  PALTINIS

 


 

Semenic   
Ski teren najbliži Jugoslaviji. Sa puta Vršac - Temišvar, na 25 Km od granice u mestu Voiteg se skreće levo prema gradu Resita 60Km, a odatle do ski terena oko 20Km.

Ski staza srednje težine duga 800 m, sa visinskom razlikom 110 m.

Žičara tipa sidro, dužine 560 m kao i bebi ski lift dužine 200 m.

 

Symbol
Name staye
Category*
Lenght
-m-
Vertical rise
-m-
Dep. alt.
-m-
Surface
-ha-
Symbol
cable inst.
A
Slalom
Srednja
300
110
1'375
4.8
1

 

 

Symbol
Name žicare
Type*
Lenght
-m-
Vertical rise
-m-
Alt. Up. St.
-m-
Capacity
- pers./h-
Symbol slope
1
Slalom
Sidro
560
110
1'375
400
A

 

 

 


 

Stana de Vale  na palnini Valadeasa
Veći gradovi u blizini: Oradea i Cluj. Udaljena oko 200Km od Temišvara.

Ski lift i staza dužine 550 m. Visinska razlika 82m.
Na nadmorskoj visini 1.172 m.

 

 

Symbol
Name staye
Category*
Lenght -m-
Vertical rise -m-
Dep. alt. -m-
Surface -ha-
Symbol cable inst.
A
Stana de Vale
Laka
550
82
1'172
1,6
1

 

 

Symbol
Name
Type*
Lenght -m-
Vertical rise -m-
Alt. Up. St. -m-
Capacity-pers./h-
Symbol slope
1
Stana de Vale
Ski-lift
550
82
1'172
1000
A

 


Paltinis je rumunski ski centar sa dugo tradicijom (skija se od 1912 godine). 32 Km udaljen od većeg grada Sibiu gde postoji aerodrom.
Ski tereni između 1.440 i 1.667 m/nv.
Žičare:
Dvosedežnica "ONCESTI" gužine 1.052 m, visinske razlike 242m vodi do 1.667 m/nv.
Ski-lift dužine 409m, visinske razlike 242m

 

Symbol
PALTINIS
Naziv staze
Category*
Lenght
-m-
Vertical rise
-m-
Dep. alt.
-m-
Surface
-ha-
Symbol
cable inst.
A
Oncesti
Laka
1.150
241
1.667
9.2
1
B
Daneasa
Srednja
380
138
1.425
2.3
2
UKUPNO
  
1.530
378
 
11.5
  

 

Symbol
Nayiv žičare
Type*
Lenght
-m-
Vertical rise
-m-
Alt. statie sup.
-m-
Capacity
- pers./h-
Symbol slope
1
Paltinis-Oncesti
Sedežnica
1.052
242
1.667
360
A
2
Daneasa
Ski-lift
409
138
1.425
360
B
UKUPNO
 
1.461
380
 
720
 

N A Z A D