SKI RUMUNIJA

P R E D E A L

 

     Jedan od rumunskih ski centara u koji se nalazi između Sinaje i Brašova, udaljen od oba grada oko 25km. Smešten je na padinama planine Klbučet. Ski staze su na nadmorskoj visini od 1.500 m do kojih vode dve dvosedežnice. Uređena je i staza za noćno skijanje.

     Ski tereni na visinama od 1100 do 1445 m/nv, sa 5.000m ski staza i 5 žičara.
Smeštaj moguć u preko 16 hotela.

  

 

Ozn.
staze

PREDEAL
Naziv staze

kateg
orija
Dužina
-m-
Visinska
razlika
-m-
Nadmor
visina
-m-
Površina
-ha-
Oznaka
pripad.
žičare
A
Clabucet
Srednja
2.100
390
1.445
9.8
1,2
B
Sub Teleferic
Teška
1.200
350
1.445
4.4
1,2
C
Clabucet Sosire (noćna)
Laka
800
160
1.190
5.3
3,4
D
Clabucet Varianta
Laka
790
160
1.190
2.3
3,4
UKUPNO
 
4.890
1.060
 
21.8
 

 

Ozn.
lifta

PREDEAL
Naziv lifta

Tip
Dužina
-m-
Visinska
razlika
-m-
Nadmor
visina
-m-
Capacitet
 skijaša/h
Oznaka
pripad.
staze
1
Clabucet1
sedežn.
1.713
392
1.445
600
A,B
2
Clabucet2
sedežn.
1.713
392
1.446
600
A,B
3
Clabucet Sos.1
ski-lift
640
158
1.194
600
C,D
4
Clabucet Sos.2
ski-lift
640
158
1.194
700
C,D
5
Clabucet Plecare
ski-lift
490
148
1.420
700
(A)
UKUPNO
 
5.196
1.248
 
3.200
 

mapa Predeal


http://www.informest.it/romania/eng/home.html
Super Ski Romania


NAZAD

HOME