SKI RUMUNIJA
    

S I N A I A

 

      Sinaia se 125 Km severozapadno od Bukurešta. Od Brašova je udaljena oko 50 km. To je varošica sa oko 10.000 stanovnik, na nadmorskoj visini od 800 m. Železnicom je povezana sa gradovima Predealom, Brašovom i Bukureštom.  
     Sa svojih 10 hotela, Sinaia je lepši deo zimskog centra na Karpatima. U ovom inače mondenskom mestu se nalazi i turistima posebno zanimljiv, dvorac "Paleš" - nekadašnja letnja rezidencija kraljevske porodice.

SINAIA
CENE BORAVKA 200
9

    
 SKIJALIŠTE:

     U Sinaji generalno funkcionišu 4 ski staze, dužine od 75 m do 585 metara, a postoji i BOB staza dužine 1.500m, sa 300m visinske razlike i 13 krivina. Uređene nordijske staze su duge 13 Km.
     Iz centra grada polazi uspinjača (gondola za 25 putnika) do nadmorske visine 1400 i 2100m gde se nalaze ski staze. Funkcionišu 4 ski lifta.

   

Klikni za veću sliku !

 

Ozn.
staze

SINAIA
Naziv staze

kateg
orija
Dužina
-m-
Visinska
razlika
-m-
Nadmor
visina
-m-
Površina
-ha-
Oznaka
pripad.
žičare
A
Valea lui Carp
Teška
2.140
597
2.022
12.8
2
B
Drumul de Vara
Srednja
3.158
597
2.022
6.3
2
C
Papagal
Srednja
1.150
340
1.990
9.2
2
D
Drum Cota - Sinaia
Srednja
3.464
590
1.425
6.9
1
E
Cota 1400
Srednja
314
108
1.496
2.5
8
F
Fata Dorului 1
Srednja
880
235
2.020
8.8
3
G
Fata Dorului 2
Srednja
880
235
2.020
8.8
3
H
Scandurari
Srednja
445
147
1.953
4.5
6
I
Furnica Est
Srednja
430
138
1.927
4.3
7
J
Curmatura
Srednja
450
137
2.001
4.5
4
K
Sub Vf. cu Dor
Srednja
390
135
1.999
2.0
5
L
Furnica Mica
Laka
1.450
280
2.060
14.5
1,2,4
UKUPNO
 
13.810
3.107
 
85.1
 

  

Ozn.
žič.

SINAIA
Naziv žičare

Tip
Dužina
-m-
Visinska
razlika
-m-
Nadmor
visina
-m-
Capacitet skijaša/h
Oznaka
pripad.
staze
1
Sinaia Kota 1400
Kabina
2.328
591
1.425
350
D
2
Kota 1400 - 2000
Kabina
1.946
606
2.022
300
A,B,C
3
Valea Dorului
Sedežn.
890
231
2.020
1000
F,G
4
Furnica
Ski-lift
296
136
2.001
200
J
5
Varful cu Dor
Ski-lift
378
132
1.999
200
K
6
Varful cu Dor 1
Ski-lift
456
147
1.953
600
H
7
Varful cu Dor 2
Ski-lift
467
141
1.927
720
I
8
Cota 1400
Ski-lift
480
109
1.496
360
E
UKUPNO
 
5.196
1.248
 
3.730
 

link:   http://sinaia.8k.com/


NAZAD

HOME