Ski Crna Gora

Plav

ZIMSKI TURIZAM U PLAVSKOJ OPSTINI

Nema škole skijanja

     Plav, 25. novembra 2001. - Na području plavske opštine postoje izvanredni tereni za zimske sportove i to nedaleko od mjesnih centara Plava, Gusinja i Murina. Konačno bi trebalo pokrenuti inicijativu i uskoro organizovati školu skijanja za đake i druge ljubitelje snijega.
U Plavu i Gusinju postoje planinarsko-smučarska drustva "Kofiljaca" i "Karanfil" - koja bi, u saradnji sa školama, mogla stvoriti uslove za početak rada škole skijanja. Prije osam godina na skijaškim terenima "Paljevi" kod Plava, postavljen je bio i mali ski-lift. Lift je korišcen dvije sezone, jer u vrijeme zimskog raspusta na nižim predjelima ove staze - gdje je bio postavljen, nije bilo dovoljno snijega. Lift je sada premješten na višu kotu, gdje ima snijega tokom cijele zime.
Ukoliko se razmislja o brzem razvoju zimskog turizma u plavskoj opstini, boljem korišćenju izvanrednih skijaških terena na živopisnim planinama Boru Radoncica, Popadiji, Visitoru i Čakoru - osnivanje škole skijanja bilo bi dobar početak i višestruko značajno.

R. Gruda
P
reuzeto sa sajta dnevnog lista  "Pobjeda" :
http://www.pobjeda.co.yu/arhiva/novembar/2611/rubrike/aktuelnosti/aktuelnosti_21.htm


http://www.plav.cg.yu/turizam/turizam.htm

Razvojem i unapređenjem turizma u opstini Plav bavi se AD “Plavsko jezero” Plav, koje u svojoj imovini ima hotel visoke “B” kategorije sa 260 ležajeva i potrebne prateće objekte, kao i nekoliko isturenih objekata tipa motela, bifea i dr.

Medjutim, raspolozivi turistički kapaciteti i potencijali ovog područja su se u dosadašnjem periodu vrlo malo koristili, a u zadnjih desetak godina u hotelu su smještene izbjeglice, isti je potpuno devatiran, objekti i tereni zapušteni, tako da ne postoji turističko privređivanje.
Ozbiljniji razvoj zimskog turizma takodje nije moguć jer nije izgradjen niti jedan metar žičane i ostalih pratećih objekata za razvoj ovog vida turizma, i ako ovo područje raspolaže sa 66 % ukupnih skijaških terena u republici. Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju “Ski stadiona Kofiljaca” je odavno urađena, opština, privredni kolektivi i smučarska društva su izgradili potrebnu infrastrukturu (putevi, struja, prokrčene staze i dr.) na lokalitetu “Paljevi” na Kofiljaci kao i montirali jedan mali ski lift.


2003 god.

U NEDJELJU 26. JANUARA 2003
ODRZAO SE TRADICIONALNI

PLAVSKO-GUSINJSKI VELESLALOM 

 


NAZAD

HOME