Ski Crna Gora

 P LJ E V LJ A - Kosanica

Kosanica je selo izmedju Pljevalja i Đurđevića Tare (čuvena po mostu). Na slici je škola i par seoskih kuca, a u pozadini se vidi Durmitor.


 P LJ E V LJ A - Ljubišnja

Ljubišnja je planina na sjeveru Crne Gore, sa najvećim vrhom Dernečište ili Dernjačišta (2238 m). Između Ljubišnje i Durmitora rijeka Tara probila je svoj poznati kanjon, najdublji u Evropi. Iako izuzetne ljepote, na (ne)sreću zbog lošeg puta ostala je van domašaja turista. U ovom ambijentu za sada uzivaju samo lokalni seljani kojih je sve manje i pljevaljski zaljubljenici u prirodu.
Tradicionalni Pohod na Ljubišnju u organizaciji pljevaljskih planinara održava se sredinom jula svake godine.


04. 10. 2005.
Ski staza i žičara kod budućeg eko sela Kosanica kod Pljevalja - na čekanju

Izvor: ekapija.com

Opština Pljevlja je pre 20 dana zaključila ugovor sa slovenačkom kompanijom ERICO iz Velenja o izradi projekta budućeg Eko sela „Kosanica“ kod Pljevalja, u vrednosti 45.000 evra, ali posao kasni jer još nije pripremljena potrebna dokumentacija.

Projektom je predviđena razrada šire lokacije Eko sela „Kosanica“ i izrada projekta ski staze i žičare, odnosno ukupne studije isplativosti investicija, na osnovu koje bi kasnije trebalo pronaći investitora. Buduće Eko selo trebalo bi da čine drveni objekti u lovačkom stilu, koji će biti opremljeni elektro i vodovodnim instalacijam i ognjištima, a uz objekte koji su udaljeni od puta biće izgrađene cisterne za snabdevanje vodom i instalirani agregati za struju.

Osim međunarodnog tendera za izradu projekta Eko sela „Kosanica“, bio raspisan i tender za izgradnju šumskog puta dužine tri kilometra i montažne kuće za potrebe lugarske službe. Korporacija „Jakić“ u Pljevljima je već izgradila montažnu kuću na Crnom vrhu u pljevaljskoj Mjesnoj zajednici „Kosanica“ za potrebe lugarske službe područne jedinice u Pljevljima, koja će biti uključena i u turističku ponudu.

U planu je gradnja još nekoliko drvenih objekata o trošku Uprave za šuma, opštine Pljevlja i privatnika, reč o izgradnji pokrivene osmatračnice na Crnom vrhu na nadmorskoj visini 1.540 metara, sa koje bi se pružao neometan pogled ka Durmitoru, Butinskom polju i širu okolinu. Po projektu koji rade Slovenci, predviđeno je i prosecanje staze za žičaru u pojasu od 150 metara, koja će se spuštati severnom stranom Crnog vrha, gđe se sneg najduže zadržava. Na kraju ski staze biće izgrađen veći ugostiteljski objekat, za koji je već urađena projektna dokumentacija, a izvođač bi trebalo da bude korporacija „Jakić“.


KOORDINACIONI TIM „EKO SELA KOSANICA” U PLjEVLjIMA

Izrada projekta povjerena Slovencima

Pljevlja, 31. avgusta - Izrada generalnog projekta Eko selo Kosanica povjerena je Institutu za ekološka istraživanja ERICO iz Velenja, saopšteno je danas sa sjednice koordinacionog tima za njegovu realizaciju. Koordinator projekta Radosav Kovačević rekao da je već izgrađen šumsko - turistički put do Crnog vrha na nadmorskoj visini 1.540 metara dužine tri kilometra. U toku je izgradnja lugarske kućice koja će kasnije biti korišćena kao turistička, kao i drugih objekata od drveta. Prethodno je bio raspisan međunarodni tender za izradu generalnog projekta Eko selo Kosanica i ski lifta.

Prije nekoliko dana predsjednik Opštine Pljevlja Radoman Gogić u ime investitora potpisao je ugovor o izradi projekta sa Instituom ERICO iz Velenja, koji je vrijedan 47 hiljada eura, a rok je 90 dana. „Predmet ugovora je generalno rješenje sa predlogom plana optimalnih sadržaja u okviru projekta Eko selo Kosanica”, rekao je prdstavnik Instituta ERICO Ljubiša Ćurčić. U realizaciji ovog projekta očekuje se pomoć Uprave za šume Crne Gore, crnogorskih ministarstva ekologije, turizma i šumarstva, posebno privatnog sektora. „Opština Pljevlja je podržala tu inicijativu i formirana je mješovita radna grupa za realizaciju tog projekta”, podsjetio je potpredsjednik Opštine Rajko Golubović.

Nakon raspisivanja međunarodnog tendera za najpovoljnijeg ponuđača je odabrana renomirana kompanije ERICO iz Velenja u Sloveniji. Golubović je podsjetio i da je Prostornim planom opštine Pljevlja predviđena realizacija projekta Eko selo Kosanica. Posebno je naglašeno da je realizacija tog projekta potrebna Pljevljacima pošto Termoelektrana i Rudnik uglja ugrožavaju životnu sredinu. „Naš krajnji cilj je da nađemo strateškog partnera koji će uredno tim gazdovati i unaprijediti taj sadržaj za nešto što se zove turizam”, zaključio je Radosav Kovačević. On je podsjetio da se u početku razmišljalo o gradskom izletištu, ali sada se teži da razvojem infrastrukture i obogaćivanjem sadržaja to postane turistička destinacija na granici sa Nacionalnim parkom „Durmitor”.

Sa današnje konferencije koordinacionog tima je upućen apel svim zainteresovanim da se uključe u realizaciju projekta Eko selo Kosanica. „Svjesni smo da privreda Pljevlja u ovom trenutku nije u stanju da sama finansira ovaj projekat, ali postoje privatnici koji su pokazali interes”, rekao je Radosav Kovačević.

On smatra da će vremenom planinski održivi turizam na sjeveru Crne Gore postepeno preuzimati primat u odnosu na sadržaje koji se nude na crnogorskom primorju. „Ovdje se osim zdravog vazduha, hrane i vode, mogu da ponude lov, ribolov, planinarenje, pješačke ture, rafting Tarom, jahanja na konjima i slično”, istakao je Kovačević. On je rekao da će Pljevljaci moći da izađu na ovu destinaciju kad bude gotov projekat Eko selo Kosanica. Prema njegovim riječima, kada ERIKO Velenje uradi projekat, pristupiće se izgradnji ski staze, montaži žičare i izgradnji pratećih objekata.

Izvor: pobjeda.co.me


Pljevlja - Izrada generalnog rešenja "Eko Kosanice", izgradnja ski lifta i skijaških staza, baza za splavarenje i planinarenje

Izvor: pobjeda.co.me

Kosanica naša uzdanica

24.05.2005. Realizacija projekta „Eko tutističko selo Kosanica” trebala bi da počne uskoro. Opština Pljevlja danas je objavila međunarodni poziv za izradu generalnog rješenja projekta eko Kosanica i glavnog projekta ski lifta na padinama Crnog Vrha, na nadmorskoj visini od 1.540 metara. Ponude se dostavljaju do 13. juna, a njihovo otvaranje će se obaviti odmah nakon isteka tog roka.

Projekat „Eko turističko selo Kosanica” uvršten je u pet strateških u opštini Pljevlja, ističe njegov koordinator Radosav S. Kovačević. Prema njegovim riječima, u okviru tog projekta, planirana je gradnja ski lifta na sjevernim padinama Crnog Vrha. Oko ski lifta bi se razvijali prateći poslovno - turistički kapaciteti.

„Pošto se Kosanica nalazi u blizini Tare, razmišlja se da u njemu bude baza za buduće splavare i planinare”, izjavio je Kovačević. Zbog toga je izvršen proboj šumskog puta do Crnog Vrha, koji će biti, ne samo šumski, nego i turistički. „Tako će se ovdje moći dolaziti i ljeti, odakle bi kretale pješačke ture, ili bi se išlo motornim vozilima i džipovima”, rekao je Radosav Kovačević. U neposrednoj blizini su manastiri Dovolja, Svetog Arhanđela Mihaila, Dobrilovina, Trojica u Pljevljima i Husein-pašina džamija.

U blizini se nalazi stara žičara, koja će biti dislocirana na padine Crnog Vrha. Po riječima Kovačevića, Rudnik uglja se obavezao da izvrši izmještanje postojeće žičare na novu lokaciju Zajdin do - Crni vrh. Stara žičara neće moći da pokrije stazu čitavom dužinom, i veliki je uspon, pa će se morati tražiti neko novo rješenje. Postojeća žičara će moći da služi za bebi ski-lift i amaterske staze.

Nova projektovana staza zadovoljava sve uslove za svjetska takmičenja u slalomu i veleslalomu. U narednom periodu je planirana nabavka nove žičare, koja će u potpunosti zadovoljiti potrebe buduće staze, štampača staza i druge opreme. Za početak će na samom Crnom vrhu, na 1.540 metara, gdje je već pripremljen plato, vjerovatno biti izgrađen ugostiteljski objekat sa dnevnim sadržajima. Očekuje se da će na kraju staze biti objekti za izdavanje ski-opreme, čajdžinica i neki lokali, a ostalo u zavisnosti od interesovanja. „Razmišlja se i o strateškom investitoru”, ističe Radosav Kovačević. Biće ostvareni kontakti sa poznatijim tur operatorima, da bi Eko turističko selo Kosanica ušlo u ponudu svjetskih turističkih agencija. Predstavnici Ministarstva turizma su obišli ovo područje, i Kosanicu će uvrstiti u svoju ponudu odnosno u strateški plan razvoja alterantivnog turizma na sjeveru Crne Gore.


M. Jelić


NAZAD

HOME