Ski Crna Gora


VERUŠA - Podgorica
 

        Veruša, još jedan mali ski centar, poznato izletište Podgoričana, kako u zimskim tako i u letnjim mesecima. Od Podgorice je udaljeno 50 km.
     Na karti se može locirati na putu Kolašin - Mateševo - Lijeva Rijeka.
Veruša se nalazi na nadmorskoj visini od 1010 metara.
     Ima dva bebi ski-lifta i objekat u kome najšešće borave organizovane grupe "Prijetelji dece" ili "Crvenog krsta".


NAZAD

HOME