Brezovica mapa skijališta

Mapa, preuzeta sa sajta:

 

Na mapi je prdstavljene - ucrtane žičare i staze koje su objektivno u funkciji od oko 2000. godine...


NAZAD