KUKAVICA

  

     Kukavica
 

     Posebna je prednost ove planine u podatku da je od Leskovca, kao generatora disperzivnih, izletničkih kretanja, udaljena samo 16 km. Sa njime je spojena linijama prigradskog saobraćaja, velike učestalosti polazaka, i putem sa savremenim kolovozom. Ograničene mogućnosti prihvatanja izletnika u lokalitetu Vučjanka i sve veći broj posetilaca - bili su direktan podsticaj za nove zahvate. Na uzvodnom udaljenju od oko sedam km od prvog prihvatnog punkta, od "Vučjanke", na novom erozionom proširenju, u srcu planine, izgrađen je moderan hotel "Vlaina" "B" kategorije (telefon 016/87-279). On raspolaže sa 77 postelja i 590 sedišta u dva restorana, kafani i na terasama, i savremeno opremljenom kuhinjom, kapaciteta 1.000 obroka. U narednoj fazi na ovom lokalitetu biće izgrađen još jedan objekat sa novih 100 postelja, pokrivenim bazenom za kupanje i malom saunom, sa spravama za sportsku rekreaciju, rehabilitaciju, i slično.

    Manje protočno veslačko jezero na Vučjanskoj reci, tereni za male sportove, "staze zdravlja" i sprave za igru i zabavu dece, znače i novo zaokruženje. Sa uređenjem ski-staza sa spustom od 800-1.000 m, koje će biti udaljene od hotela samo 1 km, omogućiće se aktivan odmor i rekreacija tokom ćele godine.

images/slika-39.jpg

Dom za odmor i rekreaciju "Vlaina" na planini Kukavica

     Novoizgrađeni asfaltni put, koji je spojio "Vučjanku" sa hotelom "Vlaina", otvorio je čitav ovaj međuprostor i privukao izletnike na nove rekreativne površine, uz Vučjansku reku. Od hotela do vrha Kukavice (1.441 m) i renoviranog i dobro održavanog planinarskog doma, udaljenog 25 km, vodi makadamski put. Dom ima 45 postelja i veoma je dobro posećen tokom čitave godine. Sa ovog mesta, početim smerom kretanja, put nastavlja prema Vladičinom Hanu gde se uliva u Auto-put (veći deo trase je sa savremenim, asfaltnim kolovozom). Sa gledišta disperzivnih kretanja značajan je takođe i podatak da je sa ovog mesta, od Vladičinog Hana, moguć i nastavak kretanja u pravcu Vlasinskog jezera. Time se formira kružni turistički put (za izletnička kretanja - u nastavku pomenutom trasom preko Crne Trave i Vlasotinca na Leskovac), što je značajno i za razmenu stacionarnih gostiju.
 

Link: www.leskovac.org.yu/turizam.htm


NAZAD

HOME