Biblioteka
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
u Novom Sadu

  

21000 Novi Sad. Lovćenska 16. Srbija +381.21.450.188 desk.118

DIPLOMSKI DAROVI NA PREDMETU SKIJANJE

Autor

NALOV DIPLOMSKOG RADA

Bunjevčev Aleksandra Srdjan  Metodika obučavanja smučanja s posebnim osvrtom na redosled elemenata
Raičević Slaviša Tehnika i metodika obučavanja skijanja djece uzrasta od 4-7 godina
Vučićević Dragan Metodika obučavanja smučanja početnika odraslih rekreativaca
Rastović Ninoslava Upoznajte skijanje
Dulić Stipana Slaven Tehnika i metodika obučavanja osnovnog zaokreta u smučanju
Sapundžić Miomira Ana Tehnika i metodika takmičarskih alpskih disciplina
Gadžić Jova Aleksandar Zaokret sa paralelnim prestupanjem
Vasov Prvana Valentin Tehnika i metodika sportske škole smučanja
Lazić Vaskrsija Darka Obuka smučanja dece predškolskog uzrasta
Melkus Vojislava Larisa Obuka smučanja u mlađem školskom uzrastu
Pokas Josipa Vlasta Smučarska oprema i njen značaj u prevenciji povređivanja
Pap Eugena Slavko Program priprema smučara biatlonaca
Zalar Franje Damir Slalom kao jedna od najatraktivnijih alpskih disciplina
Medenica Radivoja Aleksandar Snowboarding - tehnika i metodika obučavanja
Bencun Cvijana Dragan Tehnika i metodika obučavanja smučanja dece uzrasta od sedam do jedanaest godina
Raonić Mila Vule Atraktivno smučanje
Jovanović Dobrivoja Gavro Tehnika i metodika obučavanja smučanja početnika u uzrastu od jedanaest do petnaest godina
Živković Živorad Metodika obučavanja smučanja dece uzrasta 5 - 7 godina
Radaković Peđa Metodika obučavanja smučanja dece uzrasta V i VI razred osnovne škole
Crnić Miodraga Dejan Metodika obučavanja početnika u skijanju
Gurbić Petera Robert Fizička priprema u alpskom skijanju
Savić Stanka Goran Oprema u savremenom alpskom skijanju - karving skije
Knežević Dragutina Ivan Fizička i tehnička priprema skijaša početnika prije odlaska na skijanje
Najdanović Miodraga Dragana Upoznavanje sa karving tehnikom i poređenje sa tehnikama tradicionalnog skijanja
Mirković Dejan Tehnika i metodika obučavanja na snoubordu
Knežević Nenad Savremena škola skijanja i metodika obučavanja
Aleksić Momčila Vladimir Metodički pristupi obučavanja i usavršavanja elemenata alpskog skijanja
Pantič Monja  Sistem organizacije rada profesionalne ski škole u Srbiji

  


Skijanje (alpsko, nordijsko, snoubord) - UDŽBENICI, KNJIGE

Autor

NALOV DIPLOMSKOG RADA

IZDANJE

Radivoje Krsmanović Zimski sportovi Istočno Sarajevo:
Fakultet fizičke kulture, 2006
Jovan Jankelić Smučanje kao rekreacija i sport Beograd:
Partizan, 1968
Dušan Cvetković Smučarska takmičenja Beograd:
Sportska knjiga, 1970
Ciril Praček Slalom Beograd:
Sportska knjiga, 1952
  Smučanje u JNA Beograd:
Državni sekreterijat za narodnu odbranu, 1969
Aleksandar Kerković
D. Tomaš
Metodika alpskog smučanja u reči i slici Beograd:
Partizan, 1980
Urednik
A. Škutelj
Skijaški leksikon Zagreb:
Fiskulturni savez Hrvatske, 1950
Ivica Šafar Skijaški skokovi Zagreb:
Savez sportova Hrvatske, s. a
s. n.: Priručnik za smučarsko logorovanje Beograd:
Smučarski savez Jugoslavije, 1949
Jovan Jankelić Alpsko smučanje Sarajevo:
Republički zavod za fizičku kulturu, 1964
Ivo Lipovšćak Skioprema skijaša Zagreb: St. Kugli, s. a.
s. n.: Smučarski savez Jugoslavije: Smučanje Beograd:
Sportska knjiga, 1974
Urednik
Peter Vemik
Šola smučanja 1974 Ljubljana:
Visoka šola za telesno kulturo, 1973
Robert Kump Smučar Ljubljana:
Državna založba Slovenije, 1948
Mario i Franko Koteli Savremeno smučanje Beograd:
Sportska knjiga, 1979
Nenad Heruc,
Marijan Lanc
ABC skijanja Zagreb:
Sportska štampa, 1960
Aleksandar Gačić Mala škola smučanja Beograd: Partizan, 1972
Milan Šašić,
Štrbenk Nikola
Smučanje za svakog Novi Sad:
Društvo studenata "Mašinac", 1981
Karl Gamma Sve o skijanju Zagreb:
Mladost, 1982
Tone Vogrinec Križajeva škola smučanja Sarajevo:
Oslobođenje, 1982
Bojan Križaj
...et al.
Bijele arene Ljubljana:
Mladinska knjiga, 1983
Milan Maver Skijati s užitkom Ljubljana:
Založil Center SOO, 1983
Krešimir Petrović, Janez Šmitek, Milan Žvan: Alpsko skijanje - pioniri Ljubljana:
Interfilm, 1984
Miloš Nišavić Smučanje Beograd:
Fiskultura i sport, 1950, 1965
Urednik
Miloš Mišović
Smučarstvo u Srbiji Beograd:
Smučarski savez Srbije, 1951
s. n. FIS tabele Beograd:
Smučarski savez Jugoslavije
s. n. Pravila o smučarskim takmičenjim Beograd:
Smučarski savez Jugoslavije, 1955
s. n. Pravila o smučarskim takmičenjima Međunarodnog smučarskog saveza (FIS) Beograd:
Smučarski savez Jugoslavije, 1955
Stručna redakcija
Milutin Konstantinović
SMUČANJE Međunarodna smučarska pravila - FIS Beograd:
Sportska knjiga, 1974,  1976
Red.
Sveta Dragović
Međunarodna smučarska pravila ( MPS ) Beograd:
Sportska knjiga, 1982
Red.
Sveta Dragović
Međunarodna smučarska pravila ( MPS ) Beograd:
Sportska knjiga, 1982
Preveo s nemačkog
Dušan Stefanović
Pravila o smučarskim takmičenjima Međunarodnog smučarskog saveza (FIS) Beograd:
Smučarski savez Jugoslavije, 1955
Priredila Stručna komisija Smučarskog saveza Jugoslavije i Zbor smučarskih sudija Jugoslavije: Smučarska takmičenja SMUČARSKA takmičenja Beograd:
Sportska knjiga, 1966

Na stranim jezicima:

JFritz Reichert Skisport Berlin:
Sportverlag, 1978
Harold Evans We learned to ski, 
Brian Jackman, Mark Ottaway
London:
William Collins Sons & Co. Ltd, 1977
Reginald J. Prythersh Modern wather Skiing Poole Dorset:
Bladford press, 1979
Jean Claude Killy Honore Bonnet: Le ski London:
Cassel, 1978
Arnold Fanck Wunder des Schneeschuhs
    Hannes Schneider
Hamburg:
Gebrüder Enoch Verlag, 1930
Walter Brehm Skigymnastik [Reinbek]:
Rowohlt, [1977]

NAZAD