EYOF
EVROPSKI OLIMPIJSKI FESTIVALI MLADIH

EVROPSKI OLIMPIJSKI FESTIVALI MLADIH 2007
(EUROPEAN YOUTH OLYMPIC FESTIVAL)

  
JACA 2007
VIII ZIMSKI EVROPSKI OLIMPIJSKI FESTIVAL MLADIH
Jaka, ŠPAINIJA
17. - 24. FEBRUAR 2007.

  
BELGRADE 2007
IX LETNJI EVROPSKI OLIMPIJSKI FESTIVAL MLADIH
Beograd, SRBIJA I CRNA GORA
21. - 28. JUL 2007.

EYOF istorijat  (Preuzeto sa sajta: www.beograd2007.org  )
     European Youth Olympic Festival (EYOF) je stvoren 1991. godine zahvaljujući čvrstoj želji Evropskog olimpijskog komiteta i tadašnjeg predsednika Žaka Roga. Ovaj događaj je prilika da se mladi sportisti Starog kontinenta susretnu prijateljski, u duhu fer pleja i tolerancije, dve vrednosti koje primenjujući na sport i uopšte život omogućuju ljudima sa Starog kontinenta da nauče da o sebi misle da su građani Evrope uz veliko poštovanje lokalnih kultura i tradicija. Tokom vremena EYOF je došao na to da predstavlja mesto gde se veliki šampioni sutrašnjice, Olimpijci budućnosti, prepoznaju, kale u školi žrtvovanja, pravičnosti i poštovanja prema drugima i pravilima igre.
     Prema Olimpijskoj Povelji Pjera de Kubertena, cilj Olimpijskog pokreta je doprinos stvaranju boljeg i mirnijeg sveta sredstvima edukacije mladih kroz sport koji se igra bez diskriminacija bilo kog tipa, a poštujući Olimpijski ideal, koji poziva na uzajamno razumevanje i duh prijateljstva, solidarnosti i fer-pleja.
„Olimpizam je filozofija života koja uznosi i kombinuje u ravnotežnoj celini kvalitete, volje i uma. Povezujući sport sa kulturom i obrazovanjem, Olimpizam traži način da stvori način života koji je zasnovan na radosti truda, obrazovnoj vrednosti dobrog primera i na poštovanju univerzalnih fundamentalnih moralnih načela“.
(Olimpijska povelja, Osnovna načela, paragraf 2)
     1990. godine zahvaljujući inicijativi Žaka Roga, Evropski olimpijski komitet je pokrenuo Evropske olimpijske dane mladih koji su od tada poznati kao EYOF, jedini multisportski događaj koji se održava na našem kontinentu. Ideja da se organizuju Evropske igre (ideja koja je pokrenuta pre stvaranja asocijacije ali je onda napuštena) je tako opet pokrenuta. EYOF, koje ima svoje letnje i zimsko izdanje, se tako održava svake neparne godine.
     Od stvaranja EYOF-a, festival se održao:
1991. u Briselu, Belgija
1993. u Aosti, Italija i Falkensvardu, Holandija
1995. u Andori la Vela, Andora i Batu (Velika Britanija)
1997. u Sundsvalu, Švedska i Lisabonu, Portugalija
1999. u Poprad Tatri, Slovačka i Esbjergu, Danska
2001. u Vuokati, Finska i Murciji, Španija
2003. na Bledu, Slovenija i Parizu, Francuska
2005. u Montaju, Švajcarska i Linjanu Sabjadoro, Italija.
     Sledeći EYOF 2007 će se održati u Jaci, Španija i Beogradu, Srbija i Crna Gora, a 2009. godine će se održati u Tamperu, Finska.

Sport za mlade: filozofija iza kandidature
     Evropski olimpijski festival mladih je jedinstvena prilika za buduće šampione i jedini je kontinentalni Olimpijski događaj koji je u potpunosti posvećen mladima i koji nosi u sebi moć dokazivanja da sport ne sme shvata unutar granica takmičenja nego mnogo šire od toga: kao integralni deo ljudske kulture.
     Velika strast prema sportu, posebno kod mladih, zemlja koja se prostire od Mediterana do Alpi, koja nudi sve tipove turzima, mesto gde su jezičke, religijske i kulturne razlike kroz istoriju uvek smatrane nasleđem za razvoj razumevanja između ljudi.
    Regionalna administracija koja sa entuzijazmom radi na velikim mogućnostima koje nudi širenje Evropske unije i progresivno prevazilaženje starih granica sa ciljem širenja kulture mira, prijateljstva i solidarnosti. Samo Selo koje je ugostilo sportiste i koje smešteno u zelenilo Linjanove borove šume, je bilo divna prilika da se učesnici EYOF-a međusobno upoznaju. To je razlog zašto je pokrajina Friuli Venezia Giulia dala uvodnu reč kao organizatori, zajedno sa svetom sporta ovog Olimpijskog događaja.

Dosadašnja izdanja EYOF-a i ukupni učesnici

Godina Mesto Broj NOK-ova Sportisti i zvaničnici
LETO      
1991 Brisel 31/33 2084
1993 Falkensvard 43/48 2615
1995 Bat 47/48 2366
1997 Lisabon 47/48 2500
1999 Esbjerg 48/48 2324
2001 Mursija 46/48 2191
2003 Pariz 48/48 2500
2005 Linjano 48/48 2965
 
Godina Mesto Broj NOK-ova Sportisti i zvaničnici
ZIMA      
1993 Aosta 32/33 708
1995 Andora 39/48 447
1997 Sundsval 41/48 991
1999 Poprad Tatri 40/48 819
2001 Vuokati 41/48 1200
2003 Bled 41/48 1242
2005 Montej 41/48 1185

NAZAD