Skijaši na dasci za jedrenje

Analizom skijanja i jedrenja na dasci, uočena je velika sličnost u pokretima i položaju tela. Dobar skijaš može lako i brzo da nauči da surfuje. Dobre motoričke sposobnosti i održavanje ravnoteže zajednički su i jednom i drugom sportu.

Skijanje i jedrenje na dasci su komplementarni sportovi, korisni i jednim i drugim sportistima za održavanje kondicije van sezone.

Poređenje jedrenja na dasci i skijanja:

POČETNICI

Skijanje: Već sa prvim koracima, skijaš početnik uči da održava ravnotežu savlađujući spoljne slie, zemljine teže i centrifugalnu, koje zavise od položaja tela prema terenu, brzine i radijusa okretanja. Početnički stav je visok s' lagano povijenim kolenima i težištem uglavnom iznad skija. Prilikom izvođenja okreta oslonac je na spoljnoj (donjoj) skiji. Čim početnik savlada zavoje i počne kontrolisati brzinu, nagib prema terenu i brzina vožnje se povećavaju.
Oprema:Za lakše okrete najbolje su kratke i mekane skije. Nešto šire skije konpezuju dužinu i omogućavaju bolju stabilnost.

Jedrenje na dasci: I ovde početnik prvo uči održavanje ravnoteže prema spoljnim silama, u ovom slučaju vetru. Brzina vetra stvara momenat sile na isti način kao i zemljina teža kod skijanja. Gravitacija gura skijaša nizbrdo, a vetar vuče dasku kroz vodu. Prvo što početnik treba da savlada jeste osnovni stav, ravnoteža na dasci i vožnja na laganom vetru. Kao i skijaš, surfer početnik ima visok stav i težište iznada daske.
Oprema: Daska treba da je veća i sa kobilicom, radi stabilnosti, a jedro manje površine radi lakšeg upravljanja.

 

DOBRI

Skijanje: Kada skijaš poveća brzinu, a skije nagib prema terenu, spoljne sile vrše veći pritisak. Da bi se savladala gravitacija i centrifugalna sila, skijaš pri okretu naginje telo preme centru rotacije i lagano napred. Na taj način skijaš postiže veći pritisak na rub spoljne skije. Bolji skijaši skijaju paralelnom tehnikom, a okrete izvode povezano i u luku. 
Oprema: Duže skije omogućavaju bolju stabilnost kod većih brzina.

Jedrenje na dasci: Dobar surfer koristi se trapezom i omčama za noge. Trapez omogućava da se celom dužinom tela može suprostaviti bočnoj komponenti sile vetra na jedru, što omogućava vožnju sa većim jedrom, a time i postizanje većih brzina. Povlačenje jedra zadnjom rukom prema sebi i natrag, postiže se vožnja prema vetru. Telo je nagnuto prema vetru i drži ravnotežu. Prenošenjem težine na rub daske, može se okretati kao na skijama. Omče za noge dopuštaju veće brzine jer sprečavaju klizanje po dasci.
Oprema: Daske bez kobilice i čvrsta jedra. Veća jedra omogućavaju veće brzine, a manja daske su jednostavnije za upravljanje.

 

NAPREDNI

 

Skijanje: Napredni skijaši mnogo više "rube" u okretu. "Rubljenje" se izvodi oštro i težište se pomera prema napred i u zavoj. Okreti se voze povezano bez obzira na teren i kvalitet snežne podloge.
Oprema: Tip i vrsta skije zavisi od stila vožnje naprednog skijaša.

Jedrenje na dasci: Napredni surferi znaju povećati brzinu    koristeći se snagom vetra. Za pojedine okrete i skokove potrebna je veća brzina. Poput skijaša koji teži da poveže zavoje u što tečniju vožnju, surfer tome teži održavanjem brzine u okretu. Kao kod skijaša, težište surfera u okretu se pomera centru rotacije da bi se savladala centrifugalna sila.
Oprema: Kratke lagane daske, a jedra dobro krojena od kvalitetnog materijala.

 


I kod nas postoje savezi i federacuje koje neguju sportove na vodi:

 


Jugoslovenska federacija
za skijanje na vodi

11070 Novi Beograd,  Ivana Ribara bb
tel/fax +381 11 153-095
jfsv@EUnet.yu


Jet ski savez Jugoslavije

11000 Beograd,  Mačvanska 28
tel/fax +381 11 4445875
jetskisavezyu@beotel.yu

 NAZAD