SKI Bon-Ton

 

     Održavanje reda na skijalištu doprinosi da se umanje saobraćajni nesporazumi na "belom autoputu" koji se u "istom nivou" ukršta sa bezbrojnim željenim ili uzrokovanim putanjama svakog pojedinca - skijaša na ski stazi.

     Opojna vožnja niz bela prostranstva koja se sve više sužava u bujice skijaša koji se uređenim ili "daj šta - daš" stazama sliva ka početnim stanicama, uz sve čari, skriva i mogoće opasnosti koje se mogu izbeći ili bar umanjiti. Zbog toga iskusni stručnjaci - smučari kažu: Skija se 70% glavom, a samo 30% nogama! 

     Rastući skijaški svet na relativno istim uskim prostorima izaziva gužve, željene i ne željene "sudare" i nestrpljiva ponašanja kod korišćenja žičara.


       I da bi to zanosno skijanje što više ostalo ono što jeste, Međunarodna smučarska federacija (FIS) je propisala za svoje "vozače" pravila saobraćaja i opšteg ponašanja na skijalištima:
       1. Svaki smučar je dužan da postupa tako da ne ugrožava i ne povredi drugog.
     2. Smučar mora svoju brzinu i način smučanja da prilagodi svom znanju i veštini, kao i vremenskim i ostalim uslovima na terenu.

     3. Smučar koji dolazi odpozadi, mora tako da bira pravac da ne ugrožava one koji se spuštaju ispred njega.
     4. Obilaženje je dopušteno odozgo i odozdo, sa leve i sa desne strane, ali uveku u udaljenosti koja onome koji je zaobiđen ostavlja dovoljno mesta za kretanje.

     5. Smučar koji skreće na prugu za spust ili namerava da popreko pređe smučarski teren, mora pogledom na gore i na dole da se uveri da neće ugroziti ni sebe ni druge. Isto važi i za svaki zaostanak.
     6. Bez naročite potrebe, smučar ne sme da zaostaje na uzanim i nepreglednim delovima staze. Ako je pao, mora što brže da se ukloni.

     7. Smučar sme da se penje samo sa strane, ivicom terena. Ako je vidljivost loša, mora savim da se ukloni sa pruge. Isto važi i za smučare koji silaze peške.
     8. Poštovanje saobraćajnih znakova je dužnost svakog smučara na smučarskim terenima. Znaci žute boje ukazuju na opasnost. Znaci koji označavaju samu stazu su plave, crvene ili crne boje, zavisno da li se radi o lakoj, srednje teškoj ili teškoj stazi.

     9. U slučaju da se smučar povredi na terenu, oni koji se zateknu u njegovoj blizini dužni su da mu odmah pomognu i obaveste spasiličku službu.
    10. Svako ko je svedok ili učesnik nesrećnog slučaja, bez obzira da li ga je sam izazvao ili ne, dužan je da na zahtev nadležnog organa pokaže svoju ličnu kartu ili odgovarajući identifikacioni dokumenat

Vrednost i zadovoljstva koja se pravilnim i pažljivim smučanjem postižu, mogu nesmotrenim i nedozvoljenim ponašanjem da prouzrokuju obrnuto proporcionalne efekte.


NAZAD