ŠTAPOVI

Skijaški štapovi služe da amortizuju sile reakcije podloge. Treba da budu što lakši, a težište treba da bude što višlje.

Dužinu vama potrebnih štapova odredićete tako da vam pri držanju štapa podlaktica obrazuje ugao od 90 stepeni. Dakle dužina štapa zavisi od visine skijaša. Takmičari i bolji skijaši koji skijaju u niskom položaju koriste kraće štapove. Tehnički slabiji skijaši, či je osnovni položaj visoko držanje tela, izabraće duže štapove.

S pozicije takmičarskih disciplina, štapovi su najvažniji u slalomu. Pravilan rad ruku i ramenog pojasa uslov je za bržu i sigurniju vožnju, a to se postiže i pravilnim izborom štapova.

Štapovi za spust razlikuju se od onih za slalom i veleslalom. Nihov oblik je prilagođen tako da je otpor vazduha što manji. 

Skijaši KARVING stilom sve češće odbacuju štapove kao suvišne.

Delovi štapa:
Rukohvat - velicina mora da odgovara velicini dlana, ne sme kliziti i mora da omogući čvrsto prihvatanje.
Traka - mora biti takva da se može regulisati njena dužina. Rukohvat i traka moraju biti čvrsto vezani za cev štapa.

 

Cev štapa - mora biti što lakša i imati oštar vrh, koji će omogućiti dobro zabadanje štapa u led. Izrađuje se uglavnom od aluminijuma, a u novije vreme i od kompozitnih materijala.

Krplja - postoje manje i veće. Za tvrd sneg i led bolje su manje, da nebi ometale ubadanje. Za mekan sneg bolje su veće i punije krplje, koje sprečavaju dubok prodor štapa u sneg.

 

Savet: Ako je štap dugačak, možemo ga skratiti na taj način da odvijemo vijak na rukohvatu, skinemo rukohvat, cev prerežemo do željene mere i u nju stavimo čep od plute ili drveta (ili plastični tipl koji se već nalazio u vrhu štapa). U sredini čepa se probuši rupica, pa se rukohvat ponovo vijkom pričvrsti za cev štapa.


 NAZAD