CARVING SKIJE

            Carving na neki nacin predstavlja revoluciju u skijanju, a pojavio se 1997 godine.

       Ako pažljivo pogledate ponudu novih skija, uočićete da malo koja skija liči na one koje ste do sada vozili.

       Već nekoliko sezona svi proizvođači skija su prešli na karving varijantu. U zavisnosti od toga koliko su vrh i rep skije širi od srednjeg dela, razlikuju se i varijante karving skija, od najblažih do ekstremnih. Termin "karving" se odnosi na oblik skije, koji potseća na peščani sat.

       "Allround" ili polukarving skije može svako da vozi, od početnika do takmičara. Pored tog što početnici postižu brži uspeh u učenju, one pružaju i veću sigurnost na ledu zbog svoje konstrukcije koja omogućava da kantne bolje "hvataju" podlogu, tj. da se urežu u podlogu i time smanje proklizavanje.

        Ove skije treba predpostaviti klasičnim skijama i iz medicinskih razloga. Naime, ono što je dugo vremena smatrano negativnim kod karvinga pokazalo se veoma pozitivnim: zbog promenjene tehnike vožnje, znatno je smanjeno opterećenje na člancima. 


Parabola karving skija!

    
Trag tradicionalnih i karving skija.


    

        Karving se može naučiti mnogo lakše od klasičnog skijanja. Ne moraju se odmah praviti zaokreti sa ekstremnim nagibom tela pri čemu se laktovima dodiruje tlo kao na gornjim slikama. 
        Zadovoljstvo pričinjava sama činjenica što karving skije očigledno same od sebe ulaze i vode u zaokret i što se tom prilikom oseća sva lakoća u opuštenom držanju tela.
        Merenjem su potvrđena očekivanja da karving skije na tvrdoj stazi jedva da proklizavaju, one su, dakle, duž celog zaokreta na rubovima. Na mekom i nešto dubljem snegu i kod karving skija dolazi do proklizavanja, koje je znatno maje nego kod klasičnih skija. Faza upravljanja je sveukupno lakša sa karving skijama, međutim, menjanje pravca zaokreta zahteva nešto više utroška snage kod karvinga nego kod klasičnih skija jer se skijaš nalazi u većem otklonu i na njega deluje veća centrifugalna sila. 
        Ukoliko je skija ekstremnije sužena (odnos između širine vrhova i krajeva skije prema srednjem delu), utoliko ona sama energičnije teži da uđe u zaokret i da u njemu ostane.
        U Karving opremu spada i odgovarajuća skijaška cipela - bočno veoma čvrsta, radi pružanja pomoći skiji za vreme zaokreta, spreda ne suviše tvrda (fleksija napred - nazad) da bi omogućila veliku slobodu pokreta, koja je neophodna za finu promenu položaja tela u zaokretu.
        U početku će te koristiti štapove. Sa povećanjem sigurnosti u svoj karving zaokret, nagib tela prema tlu biće sve veći i veći, pa će te osetiti da vam štapovi smetaju.

        Uzmite skije, odbacite štapove i oslobodite ruke. Spustite se sasvim nisko i zaboravite na gravitaciju. Vozite skije i zabavljajte se. Kada ulazite u zaokret, oslonite se na spoljnu (donju) skiju i prepustite se vožnji svog života.


Idealni karving zaokret
        Vrhunsko vođenje skija u zaokretu bilo bi vožnja na robovima od početka do kraja zaokreta, bez proklizavanja sa progresivnim skijaškim otklonom tela i nogu, kao kod motociklista trkača u krivini. Osećaj uspešno izvedenog zaokreta ne može se porediti ni sa čim.
        Za dobro vođenje skija potrebno je postaviti ih na rubove na početku zaokreta. Mesto početka zaokreta je isto mesto na kome se predhodni završio, jer na kraju zaokreta vi u stvari prebacujete kukove preko skija, prenoseći težinu na odgovarajuću skiju, i gurate ih u pravcu novog zaokreta, čime omogućavate postavljanje skija na rubove i započinjete novi zaokret.


Slika A pokazuje završetak prethodnog zaokreta.
 
Na slici B počinje pokret rasterećenja skija. Morate se odgurnuti u pravac novog zaokreta, kao kada skačete u bazen. "Guranje" kukova niz padinu može izgledati zastrašujuće ali to će vam obezbediti pravilnu poziciju iz koje je mnogo lakše upravljati skijama i voditi ih kroz zaokret.
   
Kada se skije postave na rubove kao na slici C, naginjući telo niz padinu, potrebno je gurnuti kolena prema centru zaokreta da bi skije ostale na rubovima a telo presaviti u kukovima da bi se uspostavila ravnoteža. Nakon toga možete uživati u zaokretu.

Osećaj da vodite svoje skije na pravi način jeste ono čemu svaki skijaš treba da teži.

        Karving skije, koje su preplavile ceo svet, nastavljaju svoj razvoj. Prihvaćene su u svim vrstama skijanja. Nova kratka takmičarska slalomska klasa, na primer, kod Atomic-a ima radijus 13,5 m pri dužini skije 160 cm, a 16 m kod dužine od 170 cm. Dužina kod Volkl-a 163 i 170 cm. Kod Rossignol-a 160 cm i 170 cm. Kod Salomon-a 168 cm sa radijusom od 15m.


Novi tekstovi o karvingu i skijama uopšte
    
- O karving skijanma i karving zaokretu >>>
     - Još detalja o geometriji "karving" skija ! >>>
     - Detaljan pregled vrste skija i saveti za izbor >>> 
     - Carving - umetnost skijanja 
>>>
     - Tehnika karvinga   >>>

NAZAD