Geometrija KARVING skija

"KRIVINA" OSVAJA SVET

     Otkako je sredinom 19. veja u Norveškoj proizvedena prva skija, njen osnovni oblik se do danas nije mnogo promenio. Međutim, znatno se promenila njena konstrukcija i materijali od kojih se ona danas pravi. Kombinacijom ta dva faktora proizvođači mogu izrađivati skije sa različitim karakteristikama, za različite tipove snega i različite stilove vožnje.

     Razumevanje principa konstrukcije i različitosti proizvoda osnovni su prteduslovi za izbor prave skkije, što je siguran put ka uživanju na snegu. Stoga poynavaoci ove problematike iz "Ciclodrom_a" ovog puta posebnu pažnju obraćaju na osnove "karving" geometrije, koja je još 70-tih godina prošlog veka imala preteču u tzv. "kompakt" kategoriji skija. U svakom slučaju "karving" je doneo korišćenje skijaške tehnike kao sredstvo, a ne kao cilj skijanja.

 

     Da bi smo razjasnili razloge zbog kojih je "karving" osvojio svet, potrebno je da sagledamo neke specifičnosti u njenom obliku. Najširi deo skije nalazi se na njenom prednjem delu i naziva se "rame". To je obično tačka gde površina skije prelazi u njen vrh ili "lopaticu" (slika1). Nešto uži deo na njenom kraju naziva se "peta" i nalazi se nešto ispred zadnjeg kraja - "repa". najuži deo skije naziva se "struk" i nalazi se blizu uzdužne sredine skije. Širina ove tri tačke određuje krivinu duž ruba skije i nazivamo je "bočni luk" ili "sidecut" (slika2). Radijus zavoja direktno zavisi od bočnog luka. Upravo tu leži tajna karving skije: njen bočni luk je znatno izraženiji nego kod konvencionalne skije (kreću se od 10 - 25 m) što dovodi do toga da skija bolje "sluša" u zavojima  koje je sada moguće izvoditi i pri malim brzinama i bez otklizavanja repova što je mnogo bliže rekreativnom načinu vožnje.

U tekstu se piše o radijusu zavoja umjesto o radijusu skije. Jednim parom skija se mogu praviti različiti radijusi karving zavoja, u zavisnosti koliko je skija nagnuta u odnosu na podlogu. Veći nagib = manji radijus zavoja. Većim naginjanjem srednji dio „propada“ više u odnosu na vrh i rep, pa se skija više savija i čini manji radijus zavoja. Ali je radijus skije uvijek isti. Na slici br. 2 je sa R prikazan radijus skije, a ne zavoja kako je napisano. Kad je skija u horizontalnoj ravni, to je radijus skije.
      (Komentar posetioca sajta)

 

     Skija takođe ima i svoj uzdužni luk i on se nazva "zakrivljenost" (slika 3).Ona je direktno povezana sa osnovnom karakteristikom skije koju nazivamo "elastičnost" a koja omogućuje da se težina skijaša pravilno rasporedi dužinom skije, amortizaciju udara neravnog terena kao i dobar manevar. Za svež i mekan sneg pogoduju vrlo elastične skije dok su za tvrdu i zaleđenu podlogu pogodne nešto kruće skije. U svakom slučaju za početnika kao i osrednjeg skijaša bolji izbor su elastičnije skije jer ih je lakše opteretiti u poziciju "radne krivine" (slika 4).

Takođe se uzdužni luk sile u tekstu vezuje za elastičnost. Pri elastičnosti se vjerovatno misli na mekoću skije. Elastičnost je karakteristika da se neki materijal vrati u početni oblik nakon deformacije. Svaka skija je elastična, ali nije svaka jednako tvrda. Tvrdoća je nešto sasvim drugo i nema nikakve veze sa uzdužnim lukom. Skija može biti tvrda i sa većim i manjim lukom.
      (Komentar posetioca sajta)

 

     Treba pomenuti i otpornost na torziju (slika 5) tj. uvijanje duž uzdužne ose. To je i faktor koji najviše zadaje problema konstruktorima te stoga i najvše utiče na cenu. razlog leži u tome što se teži pravljenu skije koja je krura u pogledu torzije a elastična po dužini. Što je skija otpornija na torziju, preciznije održava pravac i ima bolje bočno držanje pogotovo na tvrdim stazama i pri velikim brzinama.

 

 

     Na sva pitanja koja vas eventualno još uvek dovode u dilemu, serviseri "Ciklodroma" odgovoriće ukoliko ih kontaktirate elektronsklom poštom ma adresu: ciclodrom@hotmail.com

DUŽINA SKIJE

     Dužina skije treba da bude takva da zadovolji dva gotovo suprotna uslova: što je skija duža stabilnija je pri većim brzinama, a što je kraća lakše je uvodimo iz zaokreta u zaokret. Na pravilan izbor dužine pored geometrije skije utiče i stil vožnje, kao i naše skijaško umeće te je stoga najbolje poštovati preporuku proizvođača.
     U svakom slučaju, jedan od noviteta koji je doneo "karviong" je takj da je dužina znatno niža u odnosu na konvencionalnu skiju, pa sada iznosi +15 do -20 cm visine skijaša, pri čemu neki proizvođači izbor dužine vezuju i za telesnu težinu.

Tekst iz Večernjih novosti od subote 22.11.2003. godine .


Novi tekstovi o karvingu i skijama uopšte
    
- O karving skijanma i karving zaokretu >>>
     - Još detalja o geometriji "krarving" skija ! >>>
     - Detaljan pregled vrste skija i saveti za izbor >>> 
     - Carving - umetnost skijanja 
>>>
     - Tehnika karvinga   >>>

NAZAD