Bjelašnica veliko gradilište

Rađa se evropski ski centar

Tekst preuzet iz Ski magazina br.10
Oktobar, 2004

Događaj desetljeća

U aprilu pali su posljedni dogovori, u julu i avgustu krenuli su prvi bageri a već danas je Bjelašnica veliko gradilište. Do hotela Maršal se od mašinerije i iskopina jedva dolazi. Gusti oblaci prašine nadvili su se na Babin dol. Ruševine pojedinih starih zdanja nestaju preko noći i Bjelašnica uistinu poprima izgled velikog gradilišta... 

Bjelašnica će biti Ski centar po ugledu na evropske elitne zimske centre! Znamo da će čim pročitate ovu rečenicu usljediti i pitanje: A KADA? Malo sutra! Nisu li već svi vozovi prošli! Tačno neki vozovi jesu prošli, ali ne Bjelašnicom i Igmanom. Znamo iz pouzdanih izvora da se iz opravdanih razloga kasnilo i da rečenica sa kojom smo počeli tekst ima puni smisao. Naši ljudi dobro znaju da je od kada je vijeka i svijeta obećanje na svim jezicima i svim planetama uvijek bilo: ludom radovanje. I mi bismo slično tvrdili da iza projekta B1 i B2 ne stoji grupa ljudi kojima je riječ obavezajući pojam i da ovu planinu nisu iskoristili u predizborne ili nedaj Bože neke druge svrhe. Na čelu tog tima ljudi je vjerovatno jedan od najagilnijih predsjednika općina u našoj državi. Sve što je rekao to i nije porekao. Sve što je rekao – to je i ostvario.

Kada smo još zimus sjedili sa njim u Maršalu i gledali na Babin dol rekao je:

- Najvažnije je krenuti!

U aprilu pali su posljedni dogovori, u julu i avgustu krenuli su prvi bageri a već danas je Bjelašnica veliko gradilište. Do hotela Maršal se od mašinerije i iskopina jedva dolazi. Gusti oblaci prašine nadvili su se na Babin dol. Ruševine pojedinih starih zdanja nestaju preko noći i Bjelašnica uistinu poprima izgled velikog gradilišta.

- Prodali smo svih 14 lokacija koja smo urbanističkim planom predvidjeli. Kupce smo obavezali ugovorima da objekte završe u roku od dvije godine – kaže Ibro Berilo i nastavlja – Ne, ne ljutim se na to što tekst počinjete takvim razmišljanjima. Niko nije vjerovao da ćemo krenuti ovim tempom. Nema se šta čekati. Upravo prije nego što ćete  doći obišao sam gradilište sa Antom Markovićem. Njegova firma obećava da će u rekordnom roku završiti svoju lokaciju. Drugim riječima nikome ne ide u prilog da se poslovi odugovlače...

Kada smo zimus razgovarali sa Berilom, sjećamo se da nam je dva puta spomenuo:

- Ljudi sa ovog kraja, područja općine Trnovo, su uglavnom nezaposleni. Ovo nam je jedinstvena prilika da sve ljude uposlimo, da im damo plate i na kraju krajeva da svi nađu svoja radna mjesta u objektima koji se grade. Sa oba projekta B1 i B2 vjerujemo da ćemo kapacitet kreveta na Bjelašnici povećati na 5.000 ili čak 7.000 postelja, što će sa dogradnjom vertikalnog transporta na propusnu moć od 20.000 skijaša na sat biti nivo koji nismo imali ni za vrijeme Zimskih olimpijskih igara. Dakle, nama nije želja da samo vratimo Bjelašnici stari sjaj već da izgradimo Ski centar kojeg se neće postidjeti nijedna razvijena evropska zemlja. Duboko vjerujem da temelji jedne olimpijade dozvoljavaju da se realno sagledaju mogućnosti i gradi kao da ćemo dobiti novu olimpijadu.

OHR je dao zeleno svjetlo općini Trnovo da krene u ostvarenje projektne dokumentacije. Lično je predsjednik Paddy Ashdown rukovodio serijom sastanaka koji su prethodili konačnoj izradi master plana...

- Oba projekta, B1 i B2, ne samo da su izvodljiva već su načinjena optimalna rješenja kojim će najviše dobiti sama planina. Poštovali smo sva načela moderne i savremena gradnje. Na primjer, urbanistička rješenja su uniformna. Ništa se ne smije raditi izvan njih. Ne može se desiti da jedan objekat odudara od drugog. Sve je tipsko i prilagođeno zahtijevima savremenog planinskog okoliša...- govori Berilo.

Što bi se trebalo graditi prema projektoj dokumentaciji?

- Najprije trebam reći da da su svi objekti predviđeni za izgradnju locirani uz postojeću saobraćajnicu kao i obilaznu cestu, koja bi rasteretila glavni put i u zimskom periodu bila zatvorena za promet, služeći tako za parkiranje i komuniciranje skijaša . Sa jugo - zapadne strane postojeće saobraćajnice Hadžići - Trnovo, na mjestu devastiranog bungalov naselja, predviđena je izgradnja objekta koncepcije apartmansko-ugostiteljskih sadržaja, sa trgovinama i javnim sadržajima. Predviđeni su apartmanski-hoteli u pet odvojenih cjelina, kapaciteta svakog po naosob od 60 - 70 kreveta, sa garažnim prostorom u suterenu. Smješteni su na sunčanoj strani Bjelašnice sa direktnim kontaktom sa skijaškim terenima. Bruto površina pojedinačnog objekta je 130 - 1.600 kvadratnih metara. Ukupan kapacitet 30 - 500 ležajeva.

Šta će se graditi na mjestu “PRESS CENTRA” koji je služio za potrebe Zimskih olimpijskih igara 1984. godine?

- Predviđa se izgradnja hotela “Press centar”. Pozicija hotela je u centru zbivanja skijanja na Babinom Dolu, sa direktnim kontaktom na skijaške terene. Tu je uz prateće namjene hotela, kapaciteta 90 ležajeva, restoran kapaciteta 120 mjesta, kafe-bar, ski - servis, garaže, te prodavnice ukupnog kapaciteta 700 kvadratnih metara.

U neposrednoj blizini hotela “Maršal” orijentiran na novopredviđenu saobraćajnicu predviđa se izgradnja hotela kapaciteta do 200 kreveta, sa bazenom i ostalim hotelskim sadržajima. Hotelskim gostima bi se obezbijedio kompletan pristup na skijališta. Uz direktan kolski pristup do svakog objekta predviđa se izgradnja apartmana, pansiona i odmarališta, različitog kapaciteta, sa rješavanjem parking prostora u sklopu objekta. Prateći sadržaji u sklopu čitavog kompleksa, planirani su u okviru navedenih objekata. Prostorni koncept omogućuje proširenje svih kapaciteta, bez narušavanja ukupnog koncepta a u zavisnosti od stvarnih potreba i zahtijeva. U okviru navedenih sadržaja za vanpansionske potrebe planirani su sadržaji od trgovina, banaka, pošte, mjenjačnice, zanatskih usluga kao i objekti za rekreaciju u zatvorenom....

Hoteli, pansioni i apartmani…    

Ukratko što će se prema urbanističkom planu graditi na Bjelašnici?

Hoteli:
     - niže kategorije,
     - više kategorije,
     - apartmanskog tipa.

Apartmani:
     - Objekti u nizu,
     - Samostalni objekti,
     - Apartmani u sklopu hotela.

Pansioni:
     - kao samostalni objekti različitih veličina i    kapaciteta.

Odmarališta:
     - Objekti sa kompletnom hotelskom infrastrukturom niže kategorije u funkciji odmora rekreacije.

Dječiji dom:
     - Objekti za masovnije posjete djece različitog uzrasta, sa sobama sa više kreveta u funkciji rekreacije i edukacije.

SKI-klub:
     - Objekti ugostiteljsko-uslužnog tipa sa servisnim uslugama.

 

Liftovi i uspinjače:

Izgradnja novog Babinog dola...

Disperzija staza i uspinjača Olimpijskog centra Bjelašnica - Igman je sastavni dio urbanističko rješenja. Projekat predviđa najracionalnije širenje Bjelašnice prema dominantnoj koti koja nosi naziv «Šiljak». To je prostor koji je eksponiran kao apsolutni sjever sa stazama koje su duge i do četiri kilometara, jer je praktično moguće povezati postojeći sistem u jednu cjelinu. Za bolje pojašnjenje te staze vode zrakasto u više pravaca, a što se može lijepo vidjeti na maketi koja je izložena u hotelu Maršal čiji je autor Vojo Tomić, bivši direktor nekadašnjeg skijaškog centra Bjelašnica.

Dakle, ti pravci vode od:

     Šiljak - Čaklje - Preško polje;
     Šiljak - Štitni dol...(vežu stazu sa olimpijskim slalomom i veleslalomom do Babinog dola te povezuju centar u jednu cjelinu);
     Šiljak - Gornja grkarica (ispod hotela Maršal)... Ta je nova lokacija pandam Babinom dolu što je i osnovni cilj ovog projekta...

- Ne može se sve strpati u Babin dol - tvrdi Ibro Berilo - Normalno je da je on limitiran svojim prostorom i mogućnostima. Ako planiramo skoru izgradnju 2.000 postelja a to ne popratimo ovim projektom onda će skijanje biti mučenje a ne užitak. Rekli smo da je ovaj projekat širenja centra planiran ka apsolutnom sjeveru. Zašto? Zato što je snijeg kvalitetniji, maksimalno dugo se zadržava, manji su vjetrovi nego što je to slučaj sa postojećom situacijom.

Treba reći da ova ideja nije novijeg datuma. Još je Vojo Tomić obilazio staze sa svjetski priznatim stručnjacima kao što su Platner, Baungatner i Špis. Svi oni su dali bezrezervnu podršku ovom projektu a ne treba zaboraviti da su to i ključni stručnjaci FIS-e za staze.

Na sve ove lokalitete - nastavlja Ibro Berilo - stiže se automobilom i započinje skijaški dan a ne moraju svi ići u Babin dol i zagušiti sabraćaj. Na primjer nova destinacija ili novi Babin dol je prostor ispod hotela Maršal i bliži je za jedan kilometar od sadašnje destinacije. Na ovom lokalitetu postoji izgrađen asfaltni put uz sami parking čiji kapacitet može biti i do 800 mjesta, a skijaška staza je isječena, kao i vučna staza uspinjače...


NAZAD

HOME