K O P A O N I K
Ski - pass   kolekcija


Pomozite da ovu ski-pass kolekciju sa Kopaonika upotpunimo.


     Ski pass kolekcija - u periodu 1983 do 1991
     Ski pass kolekcija - u periodu 1992 do 1996
     Ski pass kolekcija - u periodu 1997 do 2000
     Ski pass kolekcija - u periodu od 2001

                                        -  O D L U K o redu na skijaškim terenima Kopaonika
                                        -  Uputstvo o pregledu ski karata    > > >


Ski pass 2002 / 2003

2002/2003
jednodnevni
2002/2003
trodnevni
2002/2003
sedmodnevni
2002/2003
sedmodnevni dečiji
2002/2003
noćni

  

Pošaljite mi skenirane slike ski passa iz 2003!
E-Mail


Ski pass 2001 / 2002

   
2001/2002
jednodnevni
de
čiji
2001/2002
jednodnevni
2001/2002
dvodnevni
2001/2002
trodnevni
dečiji
2001/2002
trodnevni
 
2001/2002
sedmodnevni
dečiji 
2001/2002
sedmodnevni
  2001/2002
desetodnevni
dečiji 
2001/2002
desetodnevn

  


Ski pass 2000 / 2001

2000/2001
dvodnevni
dečiji
2000/2001
dvodnevni
 
2000/2001
trodnevni
 
2000/2001
sedmodnevni
dečiji 
2000/2001
sedmodnevni
 

Nove tendencije u organizaciji kontrole ulaska na žičare. . .

NAZAD