ŠKOLA ZA POČETNIKE U SNOWBOARDU

 

     Snowboard instruktor Dejan Mirković, objašnjava kako teče nastava za početnike u snowboard školi.

 

     Prva tri dana sa polaznicima se radi "u mestu", ispred škole. Počinje se sa teorijom - objašnjavanjem šta je snowboard, kakve vrste dasaka postoje, koje su dužine, uglove postavljanja vezova koje u vožnji koristimo ...  Kako se daska vozi sa levom, a kako sa desnom nogom napred.
     Kako opredeliti polaznika koja ćemu noga biti napred. Obično je to ona koja bi bila napred prilikom klizanja na ledu. Još jedna od metoda je da vas, dok stojite mirno u mestu, neko iznenada gurne od pozadi. Ona noga kojom prvo iskoračite je obično prednja i u vožni borda.
     Polaznici se uče kako se pravilno noga stavlja na dasku i vezuje u vez. Prvo se vezuje prednje stopalo, a da je zadnje pola na bordu pola na snegu - da spreči eventualno otklizavanje. Leđa su okrenuta nizbrdici.
     Vemo važno je polaznike naučiti kako se ustaje. Rukom koja je bliža zadnjoj nozi hvata se daska, a prednjom se odgurujemo od snega.
     Onda na red dolazi objašnjenje o položaju tela u pravom spustu, što znači da je 70 odsto težine na prednjoj, a 30 odsto na tadnjoj nozi.
     Sledećih dana na stazi se vežba pravi, pa kosi spust učeći kako se oslonac tela menja u odnosu na kosi pravac spuštanja.
     Treba savladati sledećih pet osnovnih radnji. Na slikama je snowboard instruktor Dejan Mirković.

1. ODGURIVANJE
     Oslonac je na levoj nozi, odguruje se desnom nogom. Peta zadnje je pored prstiju prednje.

     Crvena strelica pokazuje pravac pružanja nagiba staze.

     Plava strelica pokazuje pravac kretanja.
2. OTKLIZAVANJE NA PETAMA
     Oslonac na obe pete je podjednak, ruke su ispred tela zbog pada napred na podlaktice
3. OTKLIZAVANJE NA PRSTIMA
     I ovde je oslonac jednako raspoređen na prste obe noge. Ruke su takođe napred
4. KOSI SMUK NA PRSTIMA
     Kreće se iz faze u kojoj je oslonac pola, pola na obe noge. Težina se prenosi na prednju nogu (70%), ruke rotiraju u pravcu kretanja, osa ramena i kukova su okrenuti napred.
5. KOSI SMUK NA PETAMA
     I ovede se kreća iz početne faze oslanjanja pola-pola na obe noge. Telo se rotira u pravcu kretanja uz prenošenje težine na prednju nogu kao na predhodnoj slici. Ramena i kukovi su okrenuti napred, ruke napred zbog padova.

     Nakon što se savladaju ove osnove, može se početi sa učenjem okreta, odnosno tehnike prelaska iz kosog smuka na prstima u kosi smuk na petama i obrnuto. Za ovo vam ipak treba snowboard instruktor, a dotle gore navedenih pet radnji možete savladati i u obližnjem parku na blagoj nizbrdici. Na taj način ćete uštedeti vreme i novac, a sa instruktorom na planini odmah pređite na učenje okreta.

Na osnovu teksta M. Jankovića, Politikin "Magazin"
 Foto: D.Milijić


NAZAD