VI PRVENSTVO JUGOSLAVIJE U SNOWBOARD-u


Kopaonik, 15. 03. 2002.
 

Disciplina:    S L A L O M            Staza:  "CENTAR"
 

Direktor takmičenja: Dragan Andrijević

Vodja takmičenja: Mihajlo Janković

Postavljač staze:  Kohan Morin

Tehnički delegat:  Miki Zaimi

Sudije start: Tučev Nenad

Sudije cilj: Vlada Janković

Merenje vremena: Davor Vujović

Zapisničari: Jelena Matović i Vesela Micić


DECA I – DEVOJČICE

Redosled. Prezime i ime Klub I vreme II vreme Ukupno vreme
I Micić Nina RTANJ 37.97 38.56 1' 16'' 50'''
II Dišević Ivana RTANJ 50.88 50.05 1' 40'' 93'''
III Sekulić Tamara RTANJ 55.24 75.37 2' 10'' 61'''

 

DECA I – DEČACI

Redosled. Prezime i ime Klub I vreme II vreme Ukupno vreme
I Boris Judin JARAM 34.26 34.59 1' 08'' 85'''
II Simović Uroš PSD 45.24 51.76 1' 37'' 00'''
III Stojanović Darko RTANJ 44.84 59.64 1' 46'' 48'''
IV Grahovac Filip RTANJ 62.96 60.23 2' 03'' 19'''
V Kostić Danijel RTANJ 67.02 60.68 2' 07'' 70'''
  Lalić Stefan RTANJ      
  Obradović Luka SAVIN KUK      

 

DECA II – DEVOJČICE

Redosled. Prezime i ime Klub I vreme II vreme Ukupno vreme
I Rajak Nina RTANJ 40.57 40.25 1' 20'' 82'''
  Kojović Neda RTANJ      

 

DECA II – DEČACI

Redosled. Prezime i ime Klub I vreme II vreme Ukupno vreme
I Radivojević Veljko JARAM 36.39 38.29 1' 14'' 68'''
II Mićević Aleksandar PSD 39.66 46.25 1' 25'' 91'''
III Šarović Vuk SAVIN KUK 51.38 42.12 1' 33'' 40'''
IV Stojanović Nikola RTANJ 54.67 42.15 1' 36'' 82'''
V Marinković Saša RTANJ 70.26 51.88 1' 42'' 14'''

VI

Obradović Vojin SAVIN KUK 57.60 53.77 1' 51'' 37'''
  Pješčić Mitar SAVIN KUK      
  Bojović Aleksandar SAVIN KUK      

 

JUNIORKE

Redosled. Prezime i ime Klub I vreme II vreme Ukupno vreme
I Radivojević Una JARAM 40.88 45.06 1' 25'' 94'''
II Batuta Katarina RTANJ 44.39 42.60 1' 26'' 99'''
III Kujundžić Sara RTANJ 49.68 49.47 1' 39'' 15'''
IV Marković Ana PSD 64.20 55.33 1' 59'' 53'''
  Filipović Sara JARAM      

 

JUNIORI

Redosled. Prezime i ime Klub I vreme II vreme Ukupno vreme
I Redžepagić Zlatko RTANJ 35.97 35.07 1' 11'' 04'''
II Vještica Bojan RTANJ 38.92 39.83 1' 18'' 75'''
III Mihalčić Bojan RTANJ 42.55 44.17 1' 26'' 72'''
IV Stanišić Marko SAVIN KUK 45.41 46.21 1' 31'' 62'''
V Vuković Veselin SAVIN KUK 48.20 47.54 1' 35'' 74'''

VI

Bratuljević Aleksandar RTANJ 49.23 46.81 1' 36'' 04'''
  Đukić Rade JARAM      
  Vučković Danilo SREBRNAC      

 

SENIORKE

Redosled. Prezime i ime Klub I vreme II vreme Ukupno vreme
I Zaimi Evin RTANJ 39.14 37.90 1' 17'' 04'''
II Marković Violeta RTANJ 40.43 42.36 1' 22'' 74'''
III Milinković Iva RTANJ 44.96 46.42 1' 31'' 38'''
  Petruševski Ada RTANJ      
  Stakić Neda RTANJ      

 

SENIORI

Redosled. Prezime i ime Klub I vreme II vreme Ukupno vreme
I Medenica Aleksandar ORSO 32.12 35.17 1' 07'' 29'''
II Stanković Jurica RTANJ 33.07 35.30 1' 08'' 37'''
III Stanić Miloš SAVIN KUK 34.47 34.81 1' 09'' 28'''
IV Nerandžić Siniša RTANJ 35.54 34.54 1' 10'' 08'''
V Ćetković Nikola JARAM 36.16 34.90 1' 11'' 06'''

VI

Dajč David RTANJ 39.53 46.82 1' 26'' 35'''
VII Jovanović Peđa RTANJ 45.20 42.92 1' 28'' 12'''
VIII Gegoj Dane RTANJ 43.78 45.26 1' 35'' 63'''
IX Đorđević Aleksandar RTANJ 46.20 49.43 1' 39'' 04'''
  Vasiljević Slobodan RTANJ      
  Trifunović Radosav SREBRNAC      
  Šarović Božidar SAVIN KUK      
  Rakočević Ratko ORSO      
  Grković Vlada RTANJ      
  Glumac Slobodan RTANJ      

REDOSLED TAKMIČARA PO POSTIGNUTOM VREMENU

rang

prezime i ime

Klub

kategorija

I trka

II trka

vreme

1

Medenica Aleksandar

ORSO

senior

32.12

35.17

1' 07'' 29'''

2

Stanković Jurica

RTANJ

senior

33.07

35.30

1' 08'' 37'''

3

Boris Judin

JARAM

deca I

34.26

34.59

1' 08'' 85'''

4

Stanić Miloš

SAVIN KUK

senior

34.47

34.81

1' 09'' 28'''

5

Nerandžić Siniša

RTANJ

senior

35.54

34.54

1' 10'' 08'''

6

Redžepagić Zlatko

RTANJ

junior

35.97

35.07

1' 11'' 04'''

7

Ćetković Nikola

JARAM

senior

36.16

34.90

1' 11'' 06

8

Radivojević Veljko

JARAM

deca II

36.39

38.29

1' 14'' 68'''

9

Micić Nina

RTANJ

deca I

37.97

38.56

1' 16'' 50'''

10

Zaimi Evin

RTANJ

senior

39.14

37.90

1' 17'' 04'''

11

Vještica Bojan

RTANJ

junior

38.92

39.83

1' 18'' 75'''

12

Rajak Nina

RTANJ

deca II

40.57

40.25

1' 20'' 82'''

13

Marković Violeta

RTANJ

senior

40.43

42.36

1' 22'' 74'''

14

Mićević Aleksandar

PSD

deca II

39.66

46.25

1' 25'' 91'''

15

Radivojević Una

JARAM

junior

40.88

45.06

1' 25'' 94'''

16

Dajč David

RTANJ

senior

39.53

46.82

1' 26'' 35'''

17

Mihalčić Bojan

RTANJ

junior

42.55

44.17

1' 26'' 72'''

18

Batuta Katarina

RTANJ

junior

44.39

42.60

1' 26'' 99'''

19

Jovanović Peđa

RTANJ

senior

45.20

42.92

1' 28'' 12'''

20

Gegoj Dane

RTANJ

senior

43.78

45.26

1' 39'' 04'''

21

Milinković Iva

RTANJ

senior

44.96

46.42

1' 31'' 38'''

22

Stanišić Marko

SAVIN KUK

junior

45.41

46.21

1' 31'' 62'''

23

Šarović Vuk

SAVIN KUK

deca II

51.38

42.12

1' 33'' 40'''

24

Đorđević Aleksandar

RTANJ

senior

46.20

49.43

1' 35'' 63'''

25

Vuković Veselin

SAVIN KUK

junior

48.20

47.54

1' 35'' 74'''

26

Bratuljević Aleksandar

RTANJ

junior

49.23

46.81

1' 36'' 04'''

27

Stojanović Nikola

RTANJ

deca II

54.67

42.15

1' 36'' 82'''

28

Simović Uroš

PSD

deca I

45.24

51.76

1' 37'' 00'''

29

Kujundžić Sara

RTANJ

junior

49.68

49.47

1' 39'' 15'''

30

Dišević Ivana

RTANJ

deca I

50.88

50.05

1' 40'' 93'''

31

Marinković Saša

RTANJ

deca II

70.26

51.88

1' 42'' 14'''

32

Stojanović Darko

RTANJ

deca I

44.84

59.64

1' 46'' 48'''

33

Obradović Vojin

SAVIN KUK

deca II

57.60

53.77

1' 51'' 37'''

34

Marković Ana

PSD

junior

64.20

55.33

1' 59'' 53'''

35

Grahovac Filip

RTANJ

deca I

62.96

60.23

2' 03'' 19'''

36

Kostić Danijel

RTANJ

deca I

67.02

60.68

2' 07'' 70'''

37

Sekulić Tamara

RTANJ

deca I

55.24

75.37

2' 10'' 61'''

 


NAZAD