LISTA
Jugoslovenskih vozača snowboarda
na ISF-ovoj rang listi

ISF rang lista:
Objavljena 16 Juna 2001.

Radi poredjenja, objavljeni su bodovi prvog i plasman i bodovi poslednjeg u disciplini.     Rezultati povređenih vozača se ne računaju.

Izračunavanje poena za bodovanje u KOMBINACIJI (OV-overall):
     Poeni u alpskim disciplinama + Poeni u Freestyle disciplini + Poeni u Snowboardcross-u, gde su:

     Poeni u Alpskim disciplinama = najbolja 4 ISF rezultata, ili najboljih 6 PRO rezultata u svim GS-veleslalom i DU-dubl odnosno paralel trkama
     Poeni u Freestyle disciplini = najbolja 4  ISF rezultata, ili najboljih 6 PRO rezultata u HP-half pipe takmičenjima
     Poeni u Snowboardcross-u = najbolja 4  ISF rezultata, ili najboljih 6 PRO rezultata 

KOMBINOVANI REZULTATI ZA MUŠKARCE
OV - overall
Men's COMBINED(Overall) Full Complete Official Motorola ISF World Championship Ranking List

ISF
Rag
Cod Ime Nac Sponzor OV
Poeni
OV
Rag
GS
Poeni
GS
Rag 
DU
Poeni 
DU
Rag 
HP
Poeni 
HP
Rag 
BX
Poeni 
BX
Rag
1 5100085 KESTENHOLZ
Ueli
SUI SC
OTT
42471 1 26906 1 3923 4 0 0 14823 5
. . .    . . .      . . .  . . .                 
499 3100010 JUDIN 
Boris
JUG BUR
TON
1233.71 499 581.47 491 185.93 998 0 0 466.31 712
931 3100030 REDŽEPAGIĆ
 Zlatko
JUG ONEILL
OXY
949.47 931 340.2 834 231.43 764 0 0 377.84 886
943 3100008 ĆIRIĆ 
Veljko
JUG BUR
TON
944.93 943 452.52 643 492.41 414 0 0 0 0
1459 3100001 STANKOVIĆ 
Jurica
JUG   801.04 1459 389.85 715 182.42 1031 0 0 228.77 1425
1796 3100031 VJEŠTICA
 Bojan
JUG   720.05 1796 188.36 1339 195.39 919 0 0 336.3 1021
2256 3100006 MILUTINOVIĆ Marko JUG   615.65 2256 193.45 1289 0 0 220.3 1902 201.93 1715
3167 3100033 MEDENICA Aleksandar JUG   410.09 3167 228.77 1066 0 0 0 0 181.32 2058
3222 3100029 JOSIPOVIĆ 
Drago
JUG   398.56 3222 0 0 0 0 210.2 1974 188.35 1923
3307 3100020 RADIVOJEVIĆ 
Veljko
JUG BUR
TON
382.08 3307 196.15 1260 0 0 0 0 185.93 1959
3347 3100014 JOVANOVIĆ 
Predrag
JUG   376.78 3347 185.93 1361 0 0 0 0 190.85 1881
4468 3100009 ĐUKIĆ 
Rade
JUG OXY
GEN
219.93 4468 219.93 1105 0 0 0 0 0 0
4520 3100005 VUJIČIĆ 
Dušan
JUG   215.73 4520 0 0 0 0 0 0 215.73 1546
4669 3100002 GOLUBOVIĆ 
Nebojša
JUG   205.06 4669 0 0 0 0 0 0 205.06 1677
4749 3100011 NERANDZIĆ 
Siniša
JUG   198.97 4749 198.97 1237 0 0 0 0 0 0
4859 3100032 ILIĆ 
Igor
JUG   193.45 4859 0 0 0 0 0 0 193.45 1832
. . . . . . . . .     . . . . . .                 
7060 5329934 HALE
Mike
USA   0.01 7060 0 0 0.01 1583 0 0 0 0

 

KOMBINOVANI REZULTATI ZA ŽENE
OV - overall
Women's COMBINED(Overall) Full Complete Official Motorola ISF World Championship Ranking List

ISF
Rag
Cod Ime Nac Sponzor OV
Poeni
OV
Rag
GS
Poeni
GS
Rag
DU
Poeni
DU
Rag
HP
Poeni
HP
Rag
BX
Poeni
BX
Rag
1 5150032 VON 
SIEBENTHAL 
Steffi
SUI BUR
TON
22481 1 19194 1 5537 1 0.00 0 0.00 0
 ...    ...      ... ...                 
371 3150002 LAZIĆ
 Mina
JUG BUR
TON
1475.87 371 659.73 290 0.01 624 0 0 816.13 256
773 3150004 BATUTA 
Katarina
JUG ONEILL
OXY
1147.11 773 307.29 534 281.17 495 0 0 558.65 400
878 3150005 ZAIMI 
Evin
JUG   997.85 878 702.65 284 295.2 438 0 0 0 0
1021 3150007 RAJAK 
Nina
JUG   864.75 1021 295.87 585 281.17 495 0 0 287.71 765
1237 3150001 MARINKOVIĆ
 Violeta
JUG   607.82 1237 316.28 501 0 0 0 0 291.54 731
1260 3150006 MICIĆ 
Nina
JUG GALA
SPORT
595.1 1260 299.47 568 0 0 0 0 295.63 697
1655 3150003 RADIVOJEVIĆ 
Una
JUG BUR
TON
303.25 1655 303.25 551 0 0 0 0 0 0
. . .     . . .       . . . . . .                      

2142
5353475 GOODRICH 
Nicole
USA OKEMO MTN 0.01 2142 0 0 0 0 0.01 996 0 0

NAZAD