Mali zimski saveti

Preuzeto sa sajta:   www.netauto.co.yu
  

Lošije vremenske prilike, kiša, sneg, poledica i magla nalažu posebnu pripremu vozila i način vožnje u zimskom režimu saobraćaja. Evo nekoliko saveta kako da se obavi priprema vozila i kako treba voziti u takvim uslovima:
 • Pre startovanja motora obavezno treba proveriti u kakvom su stanju brisači, može se dogoditi da su potpuno smrznuti. Treba proveriti da li su uključeni brisači pre startovanja motora. Ukoliko jesu, treba sačekati da se vrate na startnu poziciju, nakon toga ih isključiti, pa potom startovati motor.
 • Nakon startovanja motora potrebno je ostaviti motor da radi za vreme dok se uklanja sneg sa svih stakala. Istovremeno uključiti grejanje u vozilu i ventilator kako bi se stakla odmaglila sa unutrašnje strane. Potrebno je skinuti sneg sa prednjeg i zadnjeg dela karoserije, jer ako sneg ostane na vozilu njegove ivice postaju manje vidljive čime se umanjuje procena rastojanja vašeg vozila u odnosu na ostala vozila.
 • Treba proveriti sva svetla: prednja velika i srednja svetla, zadnja stop svetla, svetla za maglu, poziciona, pokazivače pravca, svetla za vožnju unazad. Obavezno treba ukloniti naslage snega ili leda sa svih svetala.

 • Ako je vidljivost smanjena poželjno je upaliti srednja svetla čak i danju jer, iako ona možda neće dovoljno osvetliti put, onda će bar vaše vozilo biti lako uočljivo ostalim učesnicima u saobraćaju.
 • U toku vožnje po snegu i ledu svi manevri se obavljaju polako i pažljivo (startovanje, usporavanje, kočenje, okretanje vozila, zaustavljanje, itd.) nagli pokreti ne dolaze u obzir po klizavom kolovozu.
 • Ako je glavni kolovoz na usponu jako klizav, potrebno je polako usporiti, a zatim prići vozilom uz desnu ivicu kolovoza (da bi se ostvario kontak t sa podlogom koja je manje klizava) pa polako dodavati gas.
 • Treba izbegavati penjanje uz klizav uspon neposredno iza drugog vozila, jer ako se dogodi da se ono zaglavi i vi ćete ostati zaglavljeni. Stoga treba smanjiti brzinu pre uspona i održavati malo veće rastojanje u odnosu na vozilo ispred.
 • Ako vozilo počne da se kliza po kolovozu neophodno je da se okrene volan na istu stranu - na pr. ako zadnji deo vozila počne da se zanosi npr. u desnu stranu treba okrenuti volan u desnu stranu! U slučaju klizanja ili zanošenja vozila nikada ne treba da se koristi kočnica!
 • Potrebno je smanjiti brzinu znatno pre skretanja u raskrsnici. Treba izbegavati korišćenje kočnica pri skretanju, već polako smanjiti brzinu, skrenuti, pa naknadno polako povećavati brzinu.
 • Ako se na snegu vozilo kreće znatno sporije od ostalih vozila potrebno je upaliti sva četiri pokazivača pravca kako bi se na vreme upozorili ostali vozači.
Zimski uslovi vožnje mogu biti manje opasni ako se primenjuju ovi saveti. Vožnja će biti sigurnija i prijatnija kako za samog vozača tako i za ostale učesnike u saobraćaju.

http://www.netauto.co.yu/e_zine/broj4/korisno.htm


Pogledajte strane:

 

 • Nosači skija za automobil 
  U zavisnosti od tipa i položaja skija u njima, različit je i uticaj na povećanje potrošnje goriva...

 


NAZAD