JAHORINA - SKI MAPESki i planinarske mape Jahorine

Ski Mapa 2011. 
Preuzeto sa sajta www.oc-jahorina.com  
  
Ski Mapa    
Preuzeto sa sajta www.palelive.com
  
Ski Mapa    
 
  
Ski Mapa 8   
Najnovija aktuelna mapa
  
Ski Mapa 7   
Izvor: www.bhski.ba
  
Ski Mapa 6   
izvor: www.go2jahorina.com
  
Ski Mapa 5  
Starija ski mapa (oko 1984)
  
Ski Mapa 4 
Plan turističkog centra (oko 1980)
  
Ski Mapa 3 
Plan turističkog centra (oko 1990)
  
Ski Mapa 2
Plan turističkog centra (oko 1975)
  
Ski Mapa 1 
Jedna od prvih panoramskih mapa
  
 

NAZAD

HOME