Snowboard organizacije u Srbiji i Crnoj Gori

 

 Snowboard asocijacija Srbije
(ASBS)
 
(detaljnije)

član FIS

Udruženje freestylera

Adresa:
 Olge Jojic 4, Beograd, Srbija
telefon:
063 8885 370
063 8670 711
063 8641 920
fax: 
+ 381 11 33 42 662
e-mail: office@udruzenjefreestylera.com


(detaljnije)

 

Jugoslovensko udruženje
profesionalnih snowboardera
(YUPS)
 
(detaljnije)

član ISF

Snoubording savez
Crne Gore
(SBSCG)

      Vođeni željom da ovaj atraktivan sport približe svetskom nivou, što se tiče organizacije, ljubitelji nove atraktivne zabave na snegu januara 1996. godine osnivaju Snowboard asocijaciju Srbije (ASBS). Ubrzo potom nastalo je i Jugoslovensko udruženje profesionalnih snowboardera (YUPS), koje je za kratko vreme postalo član ISF, Međunarodne snowboard federacije. Organizovane su prve škole, takmičenja, seminari za instruktore i sve ostalo neophodno. Kroz snowboard aranžmane (staze, servisi, škole za rekreativce i početnike) obogaćena je i turistička ponuda domaćih ski centara. Nikli su i prvi specijalizovani snowboard klubovi, održana su i održavaju se takmičenja za prvenstvo i Kup države ...
      Domaće tržište sportske opreme prati ovaj trend nabavkom neophodne opreme za hiljade maldih koji, poput vršnjaka u svetu, u sve većem broju žele da se bave snowboardom.

U Srbiji deliju dve snowboard organizacije i to:
      -Snowboard asocijacija Srbije (ASBS) i
      -Udruženje profesionalnih snowboardera Jugoslavije (YUPS).

U Crnoj Gori:
     -Snoubording savez Crne Gore (SBSCG).

     Koncepcijske razlike ASBS i YUPS, su u tome kako na snowboard gleda FIS - Međunarodna smučarska federacija a kako ISF- Međunarodna snowboard federacija.
     Naime, za FIS snowboard predstavlja samo jednu od ski disciplina, dok ISF snowboard smatra sportom. Inače obe federacije imaju svoje svetske kupove, svoja prvenstva, svoje rang liste, ...
     U Jugoslaviji, većina takmičara u snowboardu su članovi obe naše organizacije i ASBS i YUPS, i učestviju na svim takmičenjima bilo ko da ih organizuje. ASBS je organizovana na klupskom principu (6 klubova), dok YUPS okuplja pojedince takmičare.
     Krajem 2000 godine, osnovan je i Snowboard savez Crne Gore, koji bi sa Snowboard asocijacijom Srbije trebalo uskoro da oformi Jugoslovensku snowboard federaciju.

 

     Mada u Srbiji i Crnoj Gori snowboard počinje da privlači veliku pažnju, potrebno je još mnogo truda, vremena i posebno novca da bi on izašao iz okvira entuzijazma i prešao u dobro organizovane profesionalne vode.


Prvi put u Jugoslaviji na srpskom jeziku pojavio se priručnik:

SNOWBOARD

 

Autor: Aleksandar Medenica, šampion Jugoslavije


Bosna i Hercegovina


Sarajevski studentski snowboard klub


Snowbord klub
"Fre style"
osnovan 1998

Sarajevo, Ložionička 7     Tel. 066/199-000


SPEED UP YOUR LIFE - GO RIDING
  


NAZAD