ALPSKE DISCIPLINE

 http://assets.olympic.org/AFP/JO2010/infographic/en/data/as/indexen.html

 

 

SPUST
Downhill

Takmičar na posebno pripremljenoj stazi, označenoj "vratima", svlađuje određenu visinsku razliku takvom (što većom) brzinom da ne koristi štapove za kočenje.

Dužina staze za muškarce oko 3 Km, a za žene oko 2 Km)
Visinska razlika za muškace najmanje 800 m, a najiše 1000 m. Za žene najmanje 500 a najviše 700 m.
Prosečne brzine se kreću između 80 i 110 Km/h. Velike brzine, opasne zbog padova, smanjuju se postavljanjem odgovarajućeg broja vrata.
Nošenje kacige je obavezno
Takmičar može završiti takmičenje i na jednoj skiji.


 

 

SLALOM
Slalom

  

Takmičar prelazi određenu stazu obeleženu parovima crvenih i plavih motki (vratima) poređanim na padini sa propisanom visinskom razlikom. Takmičenje se sastoji iz dve vožnje od kojih se svaka izvodi na drugoj satzi, a za rezultat se sabira vreme u obe vožnje.

Dužina staze je oko 550 m.
Visinska razlika na Olimpijadi i Setskom prvenstvu je za muškarce 180 - 220 m, a za žene 130 - 180 m. Na ostalim takmičenjima (Setski kup) za muškarce je od 150 do 220 m, a za žene od 120 do 180 m.
Priprema staze. Stazu treba prvo dobro ugaziti nogama. Kad se (noću) smrzne, utabati je skijama. Treba da se pripremi i pomoću vode koja se ledi, kako bi svi takmičari imali iste uslove vožnje.
Razmak između dvoje vrata je najmanje 75 cm a najviše 15 m.
Broj vrata je za muškarce od 55 do 75 a za žene od 45 do 60. Svaki par motki naizmenično je obojen plavo i crveno.


 

 

VELESLALOM 
Giant Slalom  

Takmičar prelazi stazu dugu preko 1000 m kombinacijom spusta i slaloma na izrazito talasastom terenu sa mnogo neravnina sa visinskom razlikom od 250 do 400 m. Vozi se po dve vožnje.

Staza se priprema kao za spust, a pri vratima je utabana kao za slalom. Duža je od slalomske staze. Preporuka je da se pri trasirenju što više koristi širina padine, a da se vrata postavljaju tako da omogućavaju vijuganje, odnosno primenu srednjih, kratkih i dugih okreta.
Širina staze je najmanje 30 m.
Broj vrata je u principu 12-15% od visinske razlike odnosno od 33 do 45. Vrata čine po dve motke na kojima su razapete zastavice veličine 75 x 50 cm, obojene plavo ili crveno.

 


 

SUPERVELESLALOM
Super-G    

Takmičar prelazi specijalnu stazu koja nastaje kombinacijom staza spusta i veleslaloma stim da je brzina vožnje veća nego u veleslalmu, a manja nego u spustu.

Teren za stazu je brežuljkast i talasast.
Visinska razlika za muškarce, između 500 u 650 m, a za žene od 350 do 500 m.
Dužina staze oko 2500 m. Širina najmanje 30 m.
Staza kao za spust stim da ima elemenata staze za veleslalom. Ustvari to je nešto kraća staza od spusta, ali sa više vrata kao u veleslalomu. Sastavljena je od velikih i srednjih zavoja.
Broj vrata za muškarce od 35 do 63 za žene 30 do 50.
Kaciga je obavezna.
Vozi se samo po jedna vožnja.

Superveleslalom je uveden 1982 godine kao četvrta alpska disciplina.


 


       

 

KOMBINACIJA
Combined
(Downhill & Slalom)

  

Boduju se rezultati spusta i slaloma.


Pogledajte strane:


NAZAD