Škola  skijanja

     Većina naših skijaških centara ima organizovane škole skijanja. U njima rade kvalifikovani ski instruktori koji će vas sigurno uvesti u sve tajne skijanja.

    Skijaš početnik će kroz fazu obuke proći, učiti i uvežbavati, a zatim i u potpunosti usvojiti sve elemente skijaških tehnika, držeći se pritom uglavnom principa postupnosti - treba prvenstveno naučiti jednostavnije, a zatim složenije elemente. Tako će moći da primene pojedini element idealan za uslove u tom momentu na skijaškoj stazi. Izbor pravog elementa, njegova primena, i povezivanje elemenata u jednu cjelinu, a u zavisnosti od situacije na terenu (vrsta snega, nagib, konfiguracija, dinamika kretanja) predstavlja istinsko znanje skijanja.

    Tokom učenja skijaške tehnike skijaši prolaze tri takozvane škole skijanja - osnovnu, naprednu i takmičarsku školu skijanja. 

    U Osnovnoj školi skijanja uče se sljedeći elementi:

U Naprednoj školi skijanja svlađuje se:

U Takmičarskoj školi skijanja uče se:

    Evo upoznali ste se s onim što vas čeka, šta sve morate naučiti da biste od skijaša početnika mogli jednog dana postati dobar skijaš. Izbor metoda i oblika rada, sadržaja,  izbor terena za obuku, kao i svega ostalog što je potrebno, prepustite učitelju skijanja. Njegovo znanje i iskustvo  garantuju vam da će pronaći idealan put i sigurno vas voditi ka cilju - naučiti vas da skijate.


Evo i nekih teoretskih lekcija:


NAZAD